konferencje     małopolanie roku     podarujmy dzieciom lato     wspólnota małopolska    
       
SZCZEGÓŁY INFORMACJI
2006-02-26 Gazeta Krakowska
O Trzy Korony Małopolski
"Gazeta Krakowska" wspólnie z Telewizją Polską Oddział w Krakowie oraz Stowarzyszeniem Gmin i Powiatów Małopolski organizują II konkurs miast o "Trzy Korony Małopolski".

Pierwszy taki plebiscyt odbył się w 2002 roku. Wtedy laureatami zostali w kategori miast dużych • Nowy Targ, a wyróżnienia przyznano dla Brzeska, Olkusza i Tarnowa. W gronie miast średnich Trzy Korony przypadły • Libiążowi - wyróżnienia odebrały Bochnia, Limanowa, Niepołomice, natomiast w kategorii najmniejszych miejscowości najwyższe wyróżnienie trafiło do • Nowego Wiśnicza, a wyróżnienia do Dobczyc, Muszyny i Sułkowic.

Celem tegorocznego Plebiscytu jest wybór miast Małopolski, które w ciągu kadencji samorządowej 2002-2006 zasłużyły na miano najbardziej gospodarnych i przyjaznych swym mieszkańcom - takich, w których żyje nam się najlepiej.

Patronem konkursu jest marszałek województwa małopolskiego Janusz Sepioł.

Do plebiscytu może zostać zgłoszone każde miasto Małopolski oprócz Krakowa, który ze względu na swoją rangę i wielkość byłby raczej nie do porównania z innymi miastami…

Konkurs potrwa od dzisiaj tj. 24 lutego i zakończy się 22 maja wielką galą w Centrum Kultury i Techniki Japońskiej Manngha w Krakowie.

Zostanie przeprowadzony równolegle w 3 kategoriach: a) kategoria I - miasta do 15 tys. mieszkańców; b) kategoria II - miasta od 15 tys. do 30 tys. mieszkańców; c) kategoria III - miasta powyżej 30 tys. mieszkańców.

Zwycięzcy zostaną wyłonieni przez Kapitułę w oparciu o: a) informacje zawarte w ankiecie plebiscytowej; b) ocenę zgłoszonych przez miasto własnych zrealizowanych przedsięwzięć; c) liczba uzyskanych głosów oddanych na kuponach zamieszczonych w "Krakowskiej". Dla trójki najlepszych przypadnie najwyższy laur - Trzy Korony Małopolski.

Marszałek Janusz Sepioł skieruje zaproszenia do burmistrzów i prezydentów, by zachęcić ich do udziału w tym plebiscycie. Aby poddali się m.in. ocenie i weryfikacji swojej działalności przez mieszkańców. Jak mówi marszałek, który jest przewodniczącym kapituły, udział w plebiscycie jest dobrowolny, a zgłoszenie miasta-kandydata do tytułu "Trzy Korony Małopolski" nastąpi poprzez odesłanie ankiety do 31 marca.

Kto się spóźni z wypełnieniem i odesłaniem ankiety jego strata. Ankieta nie będzie brana pod uwagę. Ważne jest, aby została do niej załączona lista co najmniej 5 dowolnie wybranych inicjatyw, które zostały zaplanowane i przeprowadzone przez miasto w ciągu kadencji samorządowej 2002-2006 wraz z krótkim opisem. Może to być np. rozbudowa placówek szkolnych, rozbudowa dróg, budowa mostów, nowe placówki kulturalne, ale także nowe inicjatywy kulturalne, imprezy sportowe czy rekreacyjne.

Jak widać do worka ankietowego można wrzucić wszystko, byle tylko to docenili i zauważyli mieszkańcy, których głosy mogą być na wagę "Trzech Koron". Kapituła oczywiście będzie weryfikowała na bieżąco to, co prezydenci i burmistrzowie zamieszczą w nich.

Ankiety pojawią się też 4 kwietnia (kategoria I), 5 kwietnia (kategoria II), 6 kwietnia (kategoria III) w "Krakowskiej". Natomiast na stronach internetowych TVP3 Kraków, SGiPM i Urzędu Marszałkowskiego będzie można znaleźć ankietę zbiorczą.

Prawdziwa zabawa zacznie się na dobre 7 kwietnia i potrwa do 6 maja. Wtedy w "Gazecie Krakowskiej" drukowane będą kupony do głosowania. I tu ważna informacja: na jednym kuponie można będzie głosować tylko na jedno miasto. Kupony, które będą zawierały głos na więcej nie będą brane pod uwagę. W tym czasie na łamach "Krakowskiej" zostaną zaprezentowani wszyscy kandydaci biorący udział w plebiscycie.

Na kupony będziemy czekać do 11 maja. Te, które nadejdą po tym terminie nie będą brane pod uwagę. Zarówno ankiety plebiscytowe, jak i kupony należy dostarczyć osobiście lub wysłać pod adresem: "Gazeta Krakowska": al. Pokoju 3, 31-548 Kraków. 15 maja zbierze się Kapituła Plebiscytu i wyłoni 3 miasta-laureatów tytułu "Trzy Korony Małopolski" w poszczególnych kategoriach oraz miasta wyróżnione. 22 maja finałowa gala w Centrum Kultury Manngha.

Danuta Górszczyk
Gazeta Krakowska
2006-02-26
wstecz                           Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski