Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski

  ZAKOŃCZONY

EFFECT4buildings. Skuteczne narzędzia finansowania wdrażania efektywności energetycznej w budynkach

Strona projektu >>>

 

**********

**********

Zapytanie ofertowe w sprawie usługi eksperckiej w zakresie przygotowania, obsługi technicznej i realizacji w formie online (tj. w formie zdalnej) międzynarodowej konferencji podsumowującej projekt EFFECT4buildings, która odbędzie się w dniu 8 grudnia 2020.

Zapytanie ofertowe, plik pdf >>>

Wzór oferty, plik doc >>>

2020-11-17

**********

Zapytanie ofertowe w sprawie usługi eksperckiej w zakresie przeprowadzenia cyklu szkoleń specjalistycznych online poświęconych wybranym narzędziom zarządzania efektywnością energetyczną (EE).

Zapytanie ofertowe, plik pdf >>>

Załącznik 1, Wzór oferty, plik doc >>>

2020-10-20

**********

Zapytanie ofertowe w sprawie realizacji  usługi eksperckiej w zakresie przeprowadzenia cyklu szkoleń specjalistycznych online poświęconych wybranym narzędziom zarządzania efektywnością energetyczną (EE).

Zapytanie ofertowe, plik pdf >>>

Załącznik 1, Wzór oferty, plik doc >>>

2020-09-15

**********

Zapytanie ofertowe w sprawie realizacji  usługi eksperckiej na tłumaczenie z języka angielskiego na język polski materiałów projektowych EFFECT4Buildings.

Guide. Financial tools and instruments for energy efficiency in buidings, plik pdf >>>

Zapytanie ofertowe, tłumaczenie, plik pdf >>>

Załącznik 1, wzór oferty cenowej, plik doc >>>

2020-09-15

**********

Zapytanie ofertowe w sprawie realizacji usługi eksperckiej w zakresie przygotownia poradnika dotyczącego przeprowadzenia rozmów z właścicielami budynków uzyteczności publicznej na temat inwestowania w działania poprawiające efektywność energetyczną zarządzanych budynków, (plik .pdf) >>>

Zapytanie ofertowe w sprawie realizacji usługi eksperckiej w zakresie tłumaczenia na język polski narzędzia Financial Calculation Tool, (plik .pdf) >>>

Narzędzie kalkulatora finansowego, załącznik do zapytania ofertowego, (plik .xlsx) >>>

2019-11-15

**********

Zapytanie ofertowe w sprawie realizacji usługi eksperckiej w zakresie przygotowania modelowego wzoru Planu Zarządzania Efektywnością Energetyczną w Gminie, (plik .pdf) >>>

Wzór oferty, załącznik 2 do zapytania ofertowego, (plik .doc) >>>

2019-03-06

**********

Zapytanie ofertowe w sprawie realizacji  usługi eksperckiej w zakresie  rozpoznania i analizy projektów ESCO/EPC

zapytanie ofertowe, pobierz plik (.pdf) >>>

wzór oferty, pobierz plik (.doc) >>>

2019-02-12

**********

Zapytanie ofertowe w sprawie realizacji  usługi eksperckiej w zakresie rozpoznania i analizy dostępnych źródeł i mechanizmów finansowania przedsięwzięć inwestycyjnych z zakresu efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej.

zapytanie ofertowe, pobierz plik (.pdf) >>>

wzór oferty, pobierz plik (.doc) >>>

2018-08-20

**********

EFFECT4Buildings Newsletter, nr 1 >>>

EFFECT4Buildings Newsletter, nr 2 >>>

**********