konferencje     ma這polanie roku     podarujmy dzieciom lato     wsp鏊nota ma這polska    
       
PROJEKTY SGiPM - SZCZEG茛Y INFORMACJI
30.06.2015
XVI edycja akcji: Podarujmy Dzieciom Lato - wakacyjny pobyt edukacyjny polskich dzieci z Bia這rusi, Ukrainy, Rosji i Litwy

Projekt wspó貨inansowany przez Ministerstwo Edukacji Narodowej w ramach konkursu "Wspieranie o鈍iaty polonijnej w zakresie doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz organizowania kolonii i innych form letniego wypoczynku dzieci i m這dzie篡".

Termin realizacji: 1 maja-31 sierpnia 2015 r.

Cel ogólny projektu:
podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, piel璕nowanie polsko軼i oraz rozwój 鈍iadomo軼i narodowej, obywatelskiej i kulturowej dzieci polonijnych w wieku 10-14 lat zamieszka造ch na Ukrainie, Bia這rusi i w Rosji.
W d逝gofalowej perspektywie projekt ma przyczyni si równie do aktywizacji i wzrostu zaanga穎wania Polonii i Polaków za granic w promocj Polski i warto軼i reprezentuj帷ych narodow spu軼izn i dorobek odrodzonego pa雟twa.

Cele szczegó這we:
• Pog喚bienie wiedzy dzieci i m這dzie polonijnej na temat Polski, jej kultury i tradycji
• Podniesienie znajomo軼i j瞛yka polskiego w鈔ód dzieci i m這dzie篡 uczestnicz帷ych w Akcji
• Kszta速owanie pozytywnego wizerunku Polski i Polaków w鈔ód uczestników Akcji
• Wa積ym celem proponowanego projektu b璠zie integracja dzieci i m這dzie篡 pochodzenia polskiego ze Wschodu z dzie熤i i m這dzie膨 polsk
 
Beneficjenci projektu:
• Zwi您ek Polaków na Bia這rusi (30 dzieci + 3 opiekunów)
• Caritas Diecezji Witebskiej, Bia這ru (10 dzieci + 1 opiekun)
• Polska Macierz Szkolna na Bia這rusi, Bia這ru (10 dzieci + 1 opiekun)
• Rzymsko-katolicka parafia pw. 安. Wojciecha Adalberta w Kaliningradzie (10 dzieci + 1 opiekun)
• Trocki Oddzia Rejonowego Zwi您ku Polaków na Litwie (10 dzieci + 1 opiekun)
• Rzymskokatolicka Parafia pw. 安. Apostoów Piotra i Paw豉 w Jaworowie na Ukrainie (10 dzieci + 1 opiekun)
• Parafia Rzymskokatolicka pw. 安. Ap. Piotra i Paw豉 w Kamie鎍u Podolskim na Ukrainie (10 dzieci + 1 opiekun)
• Wiejskie Spo貫czne Towarzystwo Kultury Polskiej im. Jana Paw豉 II z Krasnoszory na Ukrainie (10 dzieci + 1 opiekun)
• Konsulat Polski w Moskwie, Rosja (10 dzieci + 2 opiekunów)

Kryteria rekrutacji uczestników projektu:
• uczestnicy zainteresowani przyjazdem na kolonie do Polski b璠 musia造 nades豉 prac w j. polskim na konkurs na najpi瘯niejsza polsk ba填 i legend. Nadsy豉ne prace b璠 mog造 mie form pisemn lub rysunkow. W ten sposób jeszcze przed przyjazdem na kolonie do Polski uczestnicy b璠 musieli zg喚bi swoj wiedz o polskiej kulturze i tradycjach oraz doskonali swoje umiej皻no軼i j瞛ykowe w zakresie znajomo軼i j. polskiego.
• priorytetowo traktowane s dzieci z rodzin ubogich, w których 篡we s polskie tradycje i kultywuje si j瞛yk, ale tak瞠 z takich które po latach procesów asymilacyjnych na Wschodzie chc nawi您a bli窺ze kontakty z Macierz
• dzieci i m這dzie musz spe軟i kryterium wiekowe: 7-14 lat
• pierwsze雟two przyznawane jest dzieciom i m這dzie篡, które nigdy wcze郾iej nie by造 w Polsce

Dzia豉nia w ramach projektu:
1. Organizacja konkursu Mój ulubiony wiersz, moja ulubiona ksi捫ka polska
2. Akcja "Podarujmy Dzieciom Lato - wakacyjny pobyt edukacyjny polskich dzieci z Bia這rusi, Ukrainy, Rosji i Litwy" w dniach 2-12.07.2015r.
3. Promocja projektu

Rezultaty projektu:
• utrwalanie poczucia polsko軼i w鈔ód polskich dzieci ze Wschodu oraz prze豉mywanie wzajemnych barier i uprzedze
• podniesienie kompetencji j瞛ykowych uczestników projektu w zakresie znajomo軼i j. polskiego
• kszta速owanie aktywnych postaw w鈔ód uczestników Akcji promuj帷ych warto軼i demokratyczne w ich krajach zamieszkania
• budowanie pozytywnego wizerunku Polski i Polaków w鈔ód Polaków 篡j帷ych na Bia這rusi, Ukrainie, Litwie i w Rosji.

 

wstecz                           Stowarzyszenie Gmin i Powiat闚 Ma這polski