konferencje     małopolanie roku     podarujmy dzieciom lato     wspólnota małopolska    
       
PROJEKTY SGiPM - SZCZEGÓŁY INFORMACJI
01.04.2016
Zarządzanie pamięcią. II edycja letniej szkoły i programu stypendialnego dla liderów polskich organizacji ze Wschodu

Projekt pt. "Zarządzanie pamięcią. II edycja letniej szkoły i programu stypendialnego dla liderów polskich organizacji ze Wschodu", współfinansowany ze środków Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, jest kompleksowym przedsięwzięciem mającym na celu podniesienie kompetencji liderów organizacji polskich i polonijnych aktywnie działających na Wschodzie, a przez to rozwoju ich potencjału do podejmowania oraz zacieśnienia kontaktów bezpośrednich z Polską. Działania przewidziane w projekcie, tj. szkoła letnia połączona z wizytami studyjnymi kierowana do aktywnych liderów organizacji polskich i polonijnych działających na Wschodzie zainteresowanych podniesieniem swoich kompetencji, poszerzeniu wiedzy i umiejętności w zakresie zarządzania projektami, zarządzania pamięcią, promocji oraz realizacji przedsięwzięć partnerskich celem wzmocnienia potencjału organizacji polskich i polonijnych, z którymi są związane. Planowane działania mają również służyć wzmacnianiu instytucjonalnych kontaktów między organizacjami polskimi i polonijnymi na Wschodzie, a instytucjami w Polsce.

Osoba do kontaktu: Anna Góral, a.goral@regiony.org.pl

Termin realizacji: 01.04-31.08.2016

 

 

 

wstecz                           Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski