konferencje     ma這polanie roku     podarujmy dzieciom lato     wsp鏊nota ma這polska    
       
PROJEKTY SGiPM - SZCZEG茛Y INFORMACJI
01.04.2016
XVII edycja akcji Podarujmy Dzieciom Lato - wakacyjny pobyt edukacyjny polskich dzieci z Bia這rusi, Ukrainy, Rosji i Litwy

Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Ma這polski przy wspó逍racy z partnerami z Ukrainy, Bia這rusi, Rosji i Litwy, ka盥ego roku wy豉nia grup dzieci polskich pochodz帷ych z najubo窺zych rodzin, które zostan zaproszone na wakacyjny pobyt edukacyjny do Krakowa. Celem organizowanej w roku 2016 ju po raz siedemnasty Akcji "Podarujmy Lato Dzieciom ze Wschodu" jest przede wszystkim pog喚bianie wiedzy dzieci i m這dzie篡 polonijnej w wieku 10-14 lat o Polsce oraz doskonalenie ich znajomo軼i j瞛yka polskiego w praktyce.

W 2016 zaplanowali鄉y udzia: 50 dzieci i 5 opiekunów z Bia這rusi, 60 dzieci i 6 opiekunów z Ukrainy, 20 dzieci i 4 opiekunów z Rosji, 10 dzieci i 1 opiekuna z Litwy.

Ju sam proces rekrutacji przyczynia si do realizacji zak豉danych celów projektu:

- uczestnicy zainteresowani przyjazdem na kolonie do Polski b璠 musieli nades豉 prac w j. polskim na konkurs "Polska we wspomnieniach moich bliskich". W ten sposób jeszcze przed przyjazdem na kolonie do Polski uczestnicy b璠 musieli zg喚bi swoj wiedz o polskiej kulturze i tradycjach oraz doskonali swoje umiej皻no軼i j瞛ykowe w zakresie znajomo軼i j. polskiego.
- priorytetowo traktowane s dzieci z rodzin ubogich, w których 篡we s polskie tradycje i kultywuje si j瞛yk, ale tak瞠 z takich, które po latach procesów asymilacyjnych na Wschodzie chc nawi您a bli窺ze kontakty z Macierz.
- pierwsze雟two przyznawane jest dzieciom i m這dzie篡, które nigdy wcze郾iej nie by造 w Polsce.

Zak豉dane cele projektu realizowane b璠 zarówno na etapie rekrutacji uczestników, jak i poprzez bogaty program kulturalno-edukacyjny oferowany uczestnikom Akcji. Zak豉da on wizyty w krakowskich muzeach (m.in. Wawel, Muzeum Armii Krajowej), zwiedzanie miasta z przewodnikiem, spotkania z krakowsk m這dzie膨, samorz康owcami i parlamentarzystami, jedn wycieczk kulturowo-krajoznawcz w Ma這polsce, spotkania i warsztaty prowadzone przez ekspertów krakowskiego Regionalnego O鈔odka Debaty Mi璠zynarodowej oraz warsztaty kulturalne prowadzone przez animatorów kultury. Istotny element programu stanowi codzienne lekcje j瞛yka i kultury polskiej. Dodatkowo pobyt w Polsce ma dla dzieci walor rozrywkowy, organizowane s dla nich wyj軼ia do kina oraz Aqua Parku, dla wielu niejednokrotnie pierwszy raz w 篡ciu. Organizowane s równie liczne konkursy z nagrodami i wyst瘼y artystyczne uczestników. Wszystkie elementy programu realizowane s w j瞛yku polskim, co pozwala uczestnikom doskonali znajomo嗆 j瞛yka w praktyce.

Dla wielu z dotychczasowych uczestników Akcji niejednokrotnie jest to jedyna okazja do odwiedzenia Polski. Dzi瘯i temu, co potwierdzaj przeprowadzone po poprzednich Akcjach ewaluacje, Akcja znacznie wp造wa na zainteresowanie Polsk w鈔ód dzieci i m這dzie篡 polonijnej, dzi瘯i niej ro郾ie ich ch耩 do nauki polskiego, poznania historii i wspó販zesnej Polski, polskiej kultury i tradycji.

Projekt wspó貨inansowany jest ze 鈔odków Senatu Rzeczypospolitej Polskiej oraz Urz璠u Marsza趾owskiego Województwa Ma這polskiego.

Osoba do kontaktu: Anna Góral, a.goral@regiony.org.pl

Termin realizacji: 01.04-31.08.2016

 

wstecz                           Stowarzyszenie Gmin i Powiat闚 Ma這polski