konferencje     małopolanie roku     podarujmy dzieciom lato     wspólnota małopolska    
       
PROJEKTY SGiPM - SZCZEGÓŁY INFORMACJI
07.01.2012
Thetris - rozwój tematycznego szlaku turystycznego przy zaangażowaniu społeczności lokalnejTHETRIS: THEmatic Touristic Route development with the Involvement of local Society - Rozwój tematycznego szlaku turystycznego przy zaangażowaniu społeczności lokalnej

Projekt THETRIS ma na celu dostarczenie rozwiązań w zakresie rozwoju i zarządzania szlakami kulturowymi w regionach Europy Środkowej. Projekt powstał by zaktywować obszary peryferyjne, charakteryzujące się obecnie problemami demograficznymi, a także opóźnieniami rozwojowymi, w odniesieniu do obszarów miejskich. Rzeczone obszary cechuje jednakże ogromny potencjał rozwojowy, między innymi zabytki jak średniowieczne kościoły, które nie zostały jeszcze zagospodarowane turystycznie.

Jednym z głównych działań podejmowanych w ramach projektu będzie opracowanie i wdrożenie (w naszym przypadku usprawnienie mechanizmów zarządzania oraz wypromowanie) szlaku średniowiecznych kościołów Europy Środkowej. Kompleksowy rozwój w oparciu o potencjał kościołów, jako centrów turystyczno-kulturalnych, wywrze, w zamierzeniach parnterów projektu, pozytywny wpływ na całą lokalną społeczność, stając się czynnikiem stymulującym także rozwój ekonomiczny obszaru, gdyż przyczyni się do stworzenia nowych miejsc pracy, a tym samym wpłynie na podniesienie jakości życia mieszkańców sprawiając, że zatrzymany zostanie odpływ młodych ludzi z regionu. Zaś poprzez włączenie społeczności lokalnych w proces rozwoju, będą mogły one zrozumieć wartość swojego dziedzictwa oraz aktywnie uczestniczyć w jego ochronie i zarządzaniu nim. Do oczekiwanych rezultatów projektu należy zwiększenie konkurencyjności regionów uczestniczących w projekcie oraz lokalnych aktorów społecznych i gospodarczych w zarządzaniu rozwojem turystyki kulturowej regionu.

Planowane działania

1. Analiza celowa materialnego i niematerialnego dziedzictwa regionu:
a) Analiza zasobów dziedzictwa kulturowego związanego z kościołami - dziedzictwo materialne (budynki, dostępność) oraz dziedzictwo niematerialne (historia, legendy, muzyka, inne zasoby turystyczne w regionie);
b) Przygotowanie regionalnej strategii opartej na przeprowadzonej analizie;
c) Recenzja strategii przez ekspertów z regionów partnerskich;

2. Pilotaż innowacyjnych rozwiązań dla zrównoważonego rozwoju szlaku
a) Na podstawie rezultatów badań opracowany zostanie tematyczny regionalny szlak kościołów, co umożliwi wskazanie głównych obszarów zainteresowania dla kompleksowego rozwoju;
b) Wdrażanie zaproponowanych rozwiązań opracowanie planów inwestycyjnych koncentrujących się na renowacji zabytkowych obiektów na szlaku, opracowanie planu zagospodarowania terenów, itp.;
c)  Dzielenie się doświadczeniami z partnerami na seminarium pilotażowym.
3. Opracowanie międzynarodowych strategii rozwoju i modeli zarządzania szlakiem turystyczno-kulturowym
a) Opracowanie planu transferu doświadczeń na podstawie doświadczeń ze wszystkich partnerskich regionów;
b) Opracowanie 'know-how' dla zrównoważonej waloryzacji kulturowo-turystycznej kościołów.

Termin realizacji projektu: lipiec 2012-grudzień 2014

Kontakt w sprawie projektu:
Anna Góral, a.goral@regiony.org.pl, tel. 12 421 74 65
Bartosz Lipszyc, lipszyc@sgpm.krakow.pl, tel. 12 421 74 65

Strona www projektu: www.thetris.eu

**********

Plakat projektu, plik pdf >>>

Obiekty na mapie Małopolski, plik pdf >>>

**********


**********

Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski we współpracy z Małopolską Organizacją Turystyczną zaprasza w ramach projektu THETRIS na szkolenie pt. "Marketing terytorialny, czyli jak promować swoją gminę w oparciu o posiadane dziedzictwo kulturowe?", Kraków 2013-11-29, godzina 11.00 >>>

wstecz                           Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski