konferencje     małopolanie roku     podarujmy dzieciom lato     wspólnota małopolska    
       
STOWARZYSZENIE
Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski jest największą regionalną organizacją samorządową w Polsce założoną w 1991 r. z inicjatywy Kazimierza Barczyka, ówczesnego Przewodniczącego Rady Stołecznego Królewskiego Miasta Krakowa, i nadal przez niego kierowaną. Stowarzyszenie zrzesza ponad 120 gmin i powiatów z terenu województw: małopolskiego, podkarpackiego, świętokrzyskiego i części śląskiego (obszar historycznej Małopolski).

Celem Stowarzyszenia jest umacnianie kulturalnych i gospodarczych więzi wśród mieszkańców regionu, a także promocja Małopolski zarówno w kraju, jak i zagranicą. Stowarzyszenie reprezentuje gminy i powiaty z regionu historycznej Małopolski wobec rządu i parlamentu, zabierając głos w najistotniejszych dla samorządu kwestiach. Podejmuje działania na rzecz współpracy regionalnych związków gmin i powiatów w ramach Federacji Regionalnych Związków Gmin i Powiatów RP, kierowaną także przez Przewodniczącego SGiPM.

Stowarzyszenie współuczestniczyło w przygotowaniu podstaw prawnych reformy powiatowej i wojewódzkiej. SGiPM wspiera działania samorządów na rzecz poprawy infrastruktury transportowej, pozyskiwania środków z UE oraz strategii rozwoju regionów. Konsekwentnie zabiega o promocję walorów turystycznych Małopolski.

Stowarzyszenie we współpracy z największą organizacją samorządu terytorialnego w Polsce - zrzeszającą 20 regionalnych związków i stowarzyszeń- Federacją Regionalnych Związków Gmin i Powiatów RP, z siedzibą na Małym Rynku w Krakowie, prowadzi oficjalne przedstawicielstwo Komitetu Integracji Europejskiej w województwie małopolskim Małopolskie Regionalne Centrum Informacji Europejskiej, w którym prowadzone są nieodpłatne konsultacje i pomoc doradcza akredytowanych przy MRCIE doradców ds. funduszy europejskich, legitymujących się doświadczeniem w przygotowywaniu wniosków, biznesplanów i studiów wykonalności oraz skutecznym pozyskiwaniem dotacji z funduszy europejskich.

SGiPM wydaje kolorowy kwartalnik "Wspólnota Małopolska" - pismo Prezydentów, Starostów, Burmistrzów, Wójtów, Radnych i pracowników samorządowych. Stowarzyszenie opublikowało ponad 50 wydawnictw (podręczników, informatorów, albumów, poradników szkoleniowych). Są one bezpłatnie kolportowane wśród samorządowców i osób zainteresowanych. SGiPM współpracuje z kilkudziesięcioma małopolskimi gazetami lokalnymi.

Stowarzyszenie zorganizowało również ponad 150 konferencji i 100 szkoleń zakończonych tematycznymi wydawnictwami książkowymi, np. "Bezpieczna gmina, powiat, Małopolska", "Krzemowa Dolina w Krakowie. Wysokie technologie szansą rozwoju Małopolski", "Rozwój transportu w Małopolsce", "Małopolska czysta ekologicznie".

Zgodnie ze Statutem Muzeum Armii Krajowej SGiPM deleguje jedną osobę do Rady Muzeum AK.

Biuro SGiPM:
31-004 Kraków
ul. Grodzka 28
tel. (012) 421 74 65
fax: (012) 421 93 12
www: www.sgpm.krakow.pl
e-mail: sgipm@neostrada


                           Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski