konferencje     ma這polanie roku     podarujmy dzieciom lato     wsp鏊nota ma這polska    
       
DO LISTY SPRAWOZDA 
Sprawozdanie z dzia豉lno軼i SGM za rok 1993
Rada i Zarz康 Stowarzyszenia Gmin Ma這polski przedk豉daj sprawozdanie z dzia豉lno軼i za rok 1993 po drugim roku kadencji.

Terytorialne, kulturowe i gospodarcze wi瞛i spo貫czno軼i regionu Ma這polski oraz zapotrzebowanie na zintegrowane dzia豉nia stanowi造 przes豉nk poszukiwania formy realizacji wsp鏊nych aspiracji, zamierze i potrzeb. Po dw鏂h latach dzia豉lno軼i mo積a powiedzie, 瞠 SGM rol t - wype軟i這 dobrze.

Do dzi aktualna jest "deklaracja wst瘼na" o kierunkach dzia豉nia, tematyce zainteresowa i podstawowych celach Stowarzyszenia, co odzwierciedla tak瞠 Statut Stowarzyszenia Gmin Ma這polski. Nowa rzeczywisto嗆 i nowe zjawiska wskazuj nam nowe kierunki, uzupe軟iaj帷 wcze郾iej wytyczone.

Po ma造ch zmianach w Statucie i Regulaminie SGM dotycz帷ych m.in. os鏏, kt鏎e .mog pe軟i funkcje statutowe sk豉d cia statutowych przedstawia si nast瘼uj帷o:

RADA STOWARZYSZENIA GMIN MAΜPOLSKI

1. Przewodnicz帷y - Kazimierz BARCZYK - Krak闚
2. Wiceprzewodnicz帷y - Roman BUCHTA - Krosno
3. Wiceprzewodnicz帷y - Andrzej CHOWANIEC - Bielsko-Bia豉
4. Sekretarz - Stanis豉w KOTARBA - Wadowice

CZΜNKOWIE
5. Stanis豉w BIAΒK - 砰wiec
6. Mieczys豉w BIE - Tarn闚
7. Kazimierz FUDALA - Rzepiennik Strzy瞠wski
8. Kazimierz G﹖IOR - Tarnobrzeg
9. Jerzy G紑NICKI - Wolbrom
10. Adam JAGIEㄒO - Trzebinia
11. Stanis豉w KRACIK - Niepo這mice
12. Zygmunt NOWAK - Dukla
13. Zbigniew PAPIERZ - My郵enice
14. Kazimierz POZNA垶KI - Libi捫
15. Teofil WOJCIECHOWSKI - Bochnia

ZARZ. STOWARZYSZENIA GMIN MAΜPOLSKI
1. Prezes - W豉dys豉w WYKA - Krak闚
2. Wiceprezes - Leszek DUDZIAK - Bielsko-Bia豉
3. Skarbnik - Jan WIECZORKOWSKI - Rabka

CZΜNKOWIE
4. Zdzis豉w NOWAK - Mak闚 Podhala雟ki
5. Pawe SULI垶KI - Kalwaria Zebrzydowska
6. Henryk UHRY垶KI - Wieliczka
7. Micha WOJTKIEWICZ - Tuch闚

KOMISJA REWIZYJNA
1. Przewodnicz帷y - J霩ef SZUMIEC - Zabierz闚
2. Wiceprzewodnicz帷y - Kazimierz TRAFAS - Krak闚

CZΜNKOWIE
3. Aleksander GRZYBOWSKI - Chrzan闚
4. Wendelin HABER - ζpszeNi積e
5. Lech PITUx - Brzesko

W dniu 17 stycznia 1994 roku liczba cz這nk闚 Stowarzyszenia Gmin Ma這polski wynosi 132 gminy i 1 cz這nek wspieraj帷y. W okresie sprawozdawczym pisemne deklaracje - uchwa造 o przyj璚ie w poczet cz這nk闚 rzeczywistych z這篡這 6 gmin. S to:

- Gmina Miejska w Jordanowie - woj. nowos康eckie
- Gmina Wiejska w Jordanowie - woj. nowos康eckie
- Gmina Kozy - woj. bielskie
- Gmina Stopnica - woj. kieleckie
- Gmina Tymbark - woj. nowos康eckie
- Miasto i Gmina O瘸r闚 - woj. tarnobrzeskie
Ze Stowarzyszenia Gmin Ma這polski wyst徙i豉 tylko 1 gmina - Gmina Ga.

Nale篡 zauwa篡, 瞠 obecnie jest to najwi瘯sza co do ilo軼i cz這nk闚 organizacja samorz康owa w Polsce, i chocia jest organizacj regionaln ma wi璚ej cz這nk闚 ni organizacje og鏊nopolskie.

SGM jest cz這nkiem Federacji Zwi您k闚 i Stowarzysze Gmin Polski maj帷 tam swoich przedstawicieli i bior帷 udzia w jej pracach.

DZIAxLNO汎 STATUTOWA

Rada Stowarzyszenia Gmin Ma這polski pracowa豉 systematycznie i odby豉 pi耩 posiedze przygotowywanych i prowadzonych przez przewodnicz帷ego Kazimierza Barczyka przy wsp馧udziale wiceprzewodnicz帷ego Romana Buchty.

Tematyka posiedze obejmowa豉 bardzo szeroki zakres, kt鏎y dotyczy wielu istotnych problem闚 pa雟twa np. wprowadzenia powiat闚 samorz康owych, programu pilota穎wego dla gmin, przej璚ia przez gminy prowadzenia szk馧, sposob闚 finansowania gmin, jak r闚nie gospodarczego o篡wienia regionu, jego promocji, wsp馧pracy z widzami samorz康owymi, parlamentarnymi i stowarzyszeniami oraz partnerami zagranicznymi.

Rada podejmowa豉 uchwa造, stanowiska lub wnioski, a tak瞠 wyznacza豉 zadania dla Zarz康u oraz rozstrzyga豉 sprawy statutowe i organizacyjne. Sta造m tematem posiedze Rady by造 informacje Zarz康u o realizacji powierzonych zada, jak i jego propozycje nowych dzia豉, a tak瞠 informacje o stanie gospodarki finansowej Stowarzyszenia. W wielu posiedzeniach Rady uczestniczyli zaproszeni go軼ie oraz dziennikarze prasy lokalnej i og鏊nopolskiej.

Kazimierz Barczyk b璠帷 jednocze郾ie pos貫m na Sejm, wielokrotnie sk豉da interpelacje poselskie odwo逝j帷 si do uchwa i stanowisk w豉dz SGM. Zarz康 SGM odby w tym okresie dziesi耩 posiedze, przygotowywanych i prowadzonych przez prezesa W豉dys豉wa Wyk, najcz窷ciej w terminach mi璠zy posiedzeniami Rady, jak r闚nie wsp鏊nie z Rad.

Posiedzenia Zarz康u mia造 charakter roboczy i w tym trybie ustalono sposoby wykonania zada statutowych zleconych mu przez Rad; koncepcje wykorzystania informacji o gminach Ma這polski, postulaty i wnioski. Zarz康 na bie膨co przekazywa do wiadomo軼i wszystkie protoko造 z posiedze Rady, Zarz康u i Komisji Rewizyjnej. Informowa cz這nk闚 Stowarzyszenia o wszelkich inicjatywach i propozycjach innych organizacji samorz康owych i gospodarczych, kt鏎e mog造by zdaniem Zarz康u by pomocne w funkcjonowaniu gmin.

W centrum zainteresowania Zarz康u pozostawa豉 gospodarka finansowa, zapewnienie statutowych dochod闚 i racjonalne wydatkowanie 鈔odk闚.

Na pocz徠ku roku, rozpoczynaj帷 nowy zwyczaj, odby這 si spotkanie przedstawicieli gmin z Korpusem Dyplomatycznym, z udzia貫m Rady i Zarz康u SGM.

SGM pe軟i這 aktywn rol w pracach maj帷ych na celu wprowadzenie II etapu samorz康no軼i, wyra瘸j帷 w tym wzgl璠zie swoje stanowiska na podstawie spotka, dyskusji, sonda篡.

Nie da造 spodziewanego rezultatu dzia豉nia zmierzaj帷e do powstania Ma這polskiego Banku Samorz康owego, czego powodem by這 niejasne stanowisko przysz造ch udzia這wc闚 (BPH, Gmina Krak闚) jak i wprowadzenia nowych zasad powo造wania bank闚 (kilkakrotne podniesienia kapita逝 za這篡cielskiego).

Zach璚ano stowarzyszone gminy do udzia逝 w Targach Pozna雟kich oraz do prezentacji na Wystawie Gospodarczej organizowanej przez Zwi您ek Miast Polskich. Poza udzia貫m wielu gmin w tych targach cenn publikacj okaza si szeroko rozpowszechniony informator "lnvestcity'93", przedstawiaj帷y oferty gmin.

Powo豉nie Komisji O鈍iaty SGM z aktywnym udzia貫m wiceburmistrza Wieliczki Henryka Uhry雟kiego i przewodnicz帷ego Rady Kalwarii Zebrzydowskiej Paw豉 Suli雟kiego prowadzi這 do wymiany do鈍iadcze mi璠zy gminami zach璚aj帷 m.in. do przejmowania przez gminy szk馧, proponuj帷 nowe formy nauki j瞛yk闚 obcych, itp.

Rada i Zarz康 SGM zorganizowa造 du膨 konferencj w sprawie przejmowania szk馧 przez gminy, z udzia貫m kurator闚, burmistrz闚, w鎩t闚 i przewodnicz帷ych rad z 10 wojew鏚ztw Ma這polski.

Nie uda這 si z przyczyn obiektywnych (SGM nie prowadzi dzia豉lno軼i gospodarczej) powo豉 rozg這郾i radiowej. Niemniej jednak zach璚ano do tego gminy - przekazywano zainteresowanym stosowne informacje.

Nawi您ano kontakt ze Stowarzyszeniem Prasy Lokalnej, kt鏎ej efektem by豉 wsp鏊na Konferencja Prasy Lokalnej Ma這polski na pocz徠ku 1994 roku, maj帷e na celu okre郵enie zasad wsp馧pracy.

Jak w ubieg造m roku SGM wnios這 sw鎩 wk豉d jako wsp馧organizator Targ闚 Sprz皻u Komunalnego w Tuchowie, kt鏎ym g堯wnym organizatorem by burmistrz Tuchowa - Micha Wojtkiewicz.

Przedstawiciele SGM brali udzia w organizowanym w Strasbourgu XIX Zgromadzeniu Generalnym Rad Gmin i Region闚 Europy, gdzie zapoznano si z funkcjonowaniem tej organizacji i promowano nasze Stowarzyszenie. Na spotkaniu tym zosta豉 z這穎na przez przewodnicz帷ego Rady SGM Kazimierza Barczyka oferta zorganizowania XXI posiedzenia tej organizacji w Krakowie w 1995 roku.

Rada SGM podj窸a uchwa喚 wyra瘸j帷 gotowo嗆 zorganizowania przez Stowarzyszenie z gmin Krak闚 zgromadzenia 2000 mer闚, burmistrz闚, przedstawicieli rad gmin i zwi您k闚 gmin z ca貫j Europy. W czasie posiedzenia Rady Federacji Stowarzysze i Zwi您k闚 Gmin Polskich formalnie zosta這 udzielone poparcie dla tej inicjatywy.

Przy finansowej pomocy Ambasady Francji i Fundacji France Pologne i naszej aktywno軼i na tygodniowe szkolenie do Francji wyjecha這 ok. 30 burmistrz闚 i w鎩t闚, przede wszystkim z mniejszych gmin Ma這polski.

Przedstawiciele Zarz康u odbyli spotkania z wieloma kontrahentami zagranicznymi chc帷ymi inwestowa w Ma這polsce. Najbardziej interesuj帷e oferty z這篡造 firmy w這skie i szwajcarskie z zakresu budowy oczyszczalni 軼iek闚, utylizacji 鄉ieci, budowy wyci庵闚 g鏎skich, itp., proponuj帷 zarazem bardzo korzystne kredyty.

Przedstawiciele Stowarzyszenia brali czynny udzia w konstruowaniu tzw. programu podhala雟kiego, dot. tworzenia Regionu "Tatry" oraz programu pilota穎wego powiatu ziemskiego.

We wrze郾iu 1993 r. w Krakowie odby這 si sympozjum prowadzone przez przedstawiciela grupy "Energia 2000" przy ONZ. Prezentowane byty unikatowe urz康zenia maj帷e wszechstronne zastosowanie w energetyce i ciep這wnictwie, przemy郵e spo篡wczym, itp. pod nazw "TRANSSONIC".

W dniach 12-13 listopada 1993 r. Stowarzyszenie Gmin Ma這polski by這 organizatorem III posiedzenia Federacji Stowarzysze i Zwi您k闚 Gmin Polskich. Brali w nim udzia przedstawiciele Parlamentu i Rz康u. G堯wnymi tematami dyskusji by造 kwestie:

- ustawa o dochodach gmin i zasadach ich subwencjonowania i dotowania (o finansach gmin),
- o przejmowaniu szk馧 przez gminy,
- kontynuacja reform pa雟twa przez doko鎍zenie reformy przekazania kompetencji gminom i decentralizacji o鈔odk闚 decyzyjnych na szczebel lokalny. W tym zakresie przedstawiono oczekiwania form wsp馧pracy. Opr鏂z tych zasadniczych kwestii dyskutowano r闚nie o polityce morskiej i transportowej, gospodarce wodnej i wsp馧pracy w Europie. Konferencja ta mia豉 charakter prze這mowy w stosunkach mi璠zy nowym rz康em a samorz康ami, dla realizacji programu pilota穎wego w du篡ch miastach.

Zarz康 SGM wyrazi wol i zainteresowanie powo豉niem i utworzeniem - wraz z Akademi Ekonomiczn w Krakowie, Ministerstwem Edukacji Narodowej, Izbami Przemys這wo-Handlowymi Krakowa, Nowego - S帷za, Bielska-Bia貫j, Radomia - "szko造 ekologicznej" w formie studium pomaturalnego.

Nasi przedstawiciele wielokrotnie brali udzia w spotkaniach dotycz帷ych program闚 budowy autostrad w Polsce. Przyj皻o stanowisko, przygotowane przez Rad i Zarz康, 瞠 g堯wn i pierwsz inwestycj w tym zakresie winna by budowa autostrady P馧noc - Po逝dnie, z Gda雟ka do Cieszyna. Drugim etapem powinna by budowa autostrad Zach鏚 - Wsch鏚: Berlin - Warszawa - Moskwa i Berlin - 奸御k - Krak闚 -Kij闚. W tym stanie rzeczy, gdy budowa autostrady "nr 1" obj窸aby w naszym regionie tylko zachodni cz窷, tzn. woj. bielskie, a budowa autostrady wzd逝 regionu jest przesuni皻a do 11 etapu, powsta豉 inicjatywa Izb Przemys這wo-Handlowych, wojew鏚ztw i SGM, aby podj望 starania o budow autostrady lub drogi szybkiego ruchu Warszawa - Radom - Kielce - Krak闚 - Zakopane. Wst瘼ne kroki w tej sprawie zosta造 poczynione. W豉dze SGM reprezentowa na tych spotkaniach prezes W豉dys豉w Wyka.

SGM by這 reprezentowane podczas du瞠j konferencji "Polska - Wsch鏚" zorganizowanej w Krynicy w listopadzie 1993 r., kt鏎a tworzy sta陰 p豉szczyzn spotka ludzi i instytucji maj帷ych wp造w na polityk gospodarcz swoich pa雟tw, z tymi, kt鏎e w codziennej praktyce realizuj wzajemn wsp馧prac handlow i przemys這w.

SGM wielokrotnie wyra瘸這 zainteresowanie rozwi您aniem problem闚 uporz康kowania gospodarki wodno - 軼iekowej, np. Zlewni Zbiornika Dobczyckiego, oraz budowy Zbiornika Wodnego 安inna - Por瑿a - szczeg鏊nie aktywny udzia burmistrza Rabki Jana Wieczorkowskiego przy wsp馧pracy m.in. z w豉dzami My郵enic i Dobczyc.

W ko鎍u 1993 roku zaplanowano przeprowadzenie w 1994 roku serii spotka:

- z Korpusem Dyplomatycznym,
- z redaktoram prasy lokalnej i samorz康owej,
- w sprawie komputeryzacji urz璠闚 gminnych,
- z kierownictwami telewizji i radia,
- z dow鏚c Krakowskiego Okr璕u Wojskowego,
- oraz wyjazd - pielgrzymka do Ojca 安i皻ego.

Podczas ca貫go roku by這 przeprowadzonych wiele innych dyskusji, akcji, interwencji, inicjatyw, kt鏎e tutaj nie s przedstawiane, ale kt鏎e trafia造 do gmin w drodze regularnej korespondencji.

WSP茛PRACA ZE ZWI╴KAMI, STOWARZYSZENIAMI I INNYMI PARTNERAMI

Rada i Zarz康 SGM niezmiennie stosuj praktyk szerokiego otwarcia na wszelkie kontakty i formy wsp馧pracy z dzia豉j帷ymi - w ramach samorz康闚 i na rzecz samorz康闚 - stowarzyszeniami i zwi您kami w kraju i zagranic.

Podobnie jak w poprzednim okresie poprawnie uk豉da si wsp馧praca z sejmikami wojew鏚ztw Ma這polski. W ostatnim roku mo積a zauwa篡 wi瘯sz aktywno嗆 we wsp馧pracy z Izbami Przemys這wo-Handlowymi regionu oraz Izb Turystyczn.

Stowarzyszenie Gmin Ma這polski jest cz這nkiem Federacji Stowarzysze i Zwi您k闚 Gmin Polski przez co kontakty i wsp馧praca z innymi zwi您kami jest znacznie u豉twiona. Szczeg鏊nie cz瘰te kontakty SGM utrzymuje ze Zwi您kiem Miast Polskich, Uni Miasteczek Polskich, Uni Gmin Wiejskich oraz zwi您kami regionalnymi: Zwi您kiem Gmin Morskich, Zwi您kiem Gmin G鏎nego 奸御ka, Zwi您kiem Gmin Jurajskich, Zwi您kiem Gmin Ziemi Cieszy雟kiej, Stowarzyszeniem Gmin Uzdrowiskowych.

Nale篡 zauwa篡 powolny, ale jednak rozwijaj帷y si kontakt i wsp馧prac z organizacjami samorz康owymi z pa雟tw granicz帷ych z nami tj. z Czechami, S這wacj i Ukrain.

W ostatnim okresie zosta nawi您any kontakt z regionami:
- W這ch: Genui, Padwy, Wenecji;
- Francji: Cote'dezur, Nicei;
- Hiszpanii: Barcelony.

Przedstawiciele organizacji samorz康owych i samorz康闚 gospodarczych tych region闚 proponuj wymian do鈍iadcze oraz r騜ne sposoby wsp馧pracy gospodarczej i wzajemnej komunikacji.

WYDAWNICTWA I PUBLIKACJE

W ca造m okresie dbano o szerokie informowanie spo貫cze雟twa o dzia豉lno軼i Stowarzyszenia. SGM jako akcjonariusz "Municipium SA", wydawcy "Wsp鏊noty", og鏊nopolskiego tygodnika samorz康owego, posiada sw鎩 oddzia w Krakowie, przez co informacje o Ma這polsce ukazywa造 si w miar posiadanych materia堯w przez ca造 czas.

G堯wnym elementem promocji Ma這polski w tym tygodniku by造 wk豉dki, kt鏎e bardziej szczeg馧owo i obszernie przedstawia造 nasz dzia豉lno嗆. Przy SGM jest wydawane z r騜n cz瘰totliwo軼i (ze wzgl璠闚 finansowych) czasopismo "Wsp鏊nota Ma這polska" - dot康 wydawane przez wiceprezesa Zarz康u SGM Leszka Dudziaka, kt鏎e dla potrzeb naszych gmin i naszego regionu przedstawia這 informacje o naszej dzia豉lno軼i. W miar mo磧iwo軼i informacje SGM ukazywa造 si w r騜nych pismach, radiu i telewizji poprzez wsp馧prac dziennikarzy z tych firm.

Z ko鎍em roku 1993 rozpocz皻o prac nad wykonaniem w po這wie 1994 r. informatora - albumu o Ma這polsce z firm Vist-Press, kt鏎y ma przybli篡 informacje o gminach i szeroko je promowa w kraju i zagranic - w j瞛yku polskim i angielskim.

Od zg這szenia SGM popierali鄉y powstanie w Ma這polsce telewizji regionalnych, pa雟twowych i prywatnych. S prowadzone prace nad przygotowaniem propozycji wsp馧pracy z pa雟twow telewizj regionaln "TV Krak闚". R闚nie SGM poparto tworz帷 si "o ile otrzyma koncesj" telewizj regionaln "Wis豉", wspieraj帷 ich dzia豉nia i gwarantuj帷 sobie za to odpowiedni udzia w czasie antenowym. Poparcie nasze uzyska這 r闚nie Radio RMF FM staraj帷e si o koncesj radiow.

GOSPODARKA FINANSOWA

Preliminarz dochod闚 i wydatk闚 na 1993 rok uchwalony przez Rad Stowarzyszenia realizowany by przez Zarz康 zgodnie z zasad celowo軼i i racjonalnego wydatkowania 鈔odk闚 finansowych oraz r闚nowa瞠nia wp造w闚 i rozchod闚.

Jedynymi 廝鏚豉mi dochod闚 by造 sk豉dki Cz這nk闚 Stowarzyszenia.

Zapewnienie funduszy na dzia豉lno嗆 Stowarzyszenia w 1993 roku wymaga這 zdyscyplinowania cz這nk闚 SGM w spe軟ianiu statutowego obowi您ku. Nale篡 poinformowa i zarazem podzi瘯owa, 瞠 by這 to realizowane nale篡cie i obecnie 瘸dna gmina nie zalega ze sk豉dkami.

Podczas dyskusji Rady i Zarz康u SGM zdecydowano, 瞠 sk豉dki za 1994 r. w chwila obecnej nie b璠 podwy窺zane i utrzymane zostan na poziomie z 1993 r.

W豉dze Stowarzyszenia - Rada i Zarz康 od pocz徠ku kadencji korzystaj z u豉twie jakie stosuj wobec nich w豉dze Krakowa, co znacznie obni瘸 faktyczne koszty organizacyjne dzia豉lno軼i, np. bezp豉tnie korzystamy z sali obrad i innych sal posiedze na wszystkie konferencje organizowane przez SGM.

Budynek Rady Miasta i Magistratu pozostaje siedzib SGM, biuro Rady i Zarz康u korzysta z lokalu gminy (po kosztach eksploatacji) przy ul. Grodzkiej 28, tel. 21-53-89, 16-14-82, fax: 21-93-12

Prezes Zarz康u SGM W豉dys豉w Wyka
Przewodnicz帷y Rady SGM Kazimierz Barczyk
DO LISTY SPRAWOZDA                            Stowarzyszenie Gmin i Powiat闚 Ma這polski