konferencje     małopolanie roku     podarujmy dzieciom lato     wspólnota małopolska    
       
SPRAWOZDANIA
2017-06-13
Sprawozdanie
Sprawozdanie Zarządu Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Małopolski w działalności za okres styczeń 2016 r. - czerwiec 2017 r.
więcej >>
2015-09-30
Sprawozdanie
Sprawozdanie Zarządu Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Małopolski w działalności od czerwca 2014 do września 2015.
więcej >>
2015-05-27
Sprawozdanie finansowe
Sprawozdanie finansowe Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Małopolski za okres od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r.
więcej >>
2014-06-26
Sprawozdanie
Sprawozdanie Zarządu Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Małopolski w działalności od maja 2013 do maja 2014.
więcej >>
2013-12-31
Sprawozdanie finansowe
Sprawozdanie finansowe SGiPM za rok 2013.
więcej >>
2013-06-17
Sprawozdanie
Sprawozdanie Zarządu Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Małopolski z działalności od maja 2012 do maja 2013.
więcej >>
2012-12-31
Sprawozdanie finansowe
Sprawozdanie finansowe SGiPM za rok 2012.
więcej >>
2011-12-31
Sprawozdanie finansowe
Sprawozdanie finansowe SGiPM za rok 2011.
więcej >>
2011-05-31
Sprawozdanie
Sprawozdanie Zarządu Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Małopolski z działalności od czerwca 2010 do maja 2011.
więcej >>
2010-12-31
Sprawozdanie finansowe
Sprawozdanie finansowe SGiPM za rok 2010.
więcej >>
2010-06-25
Sprawozdanie
Sprawozdanie Zarządu Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Małopolski z działalności od maja 2009 do czerwca 2010.
więcej >>
2009-12-31
Sprawozdanie finansowe
Sprawozdanie finansowe SGiPM za rok 2009.
więcej >>
2009-06-30
Sprawozdanie
Sprawozdanie Zarządu Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Małopolski z działalności od czerwca 2008 do czerwca 2009.
więcej >>
2008-12-31
Sprawozdanie finansowe
Sprawozdanie finansowe SGiPM za rok 2008.
więcej >>
2008-05-30
Sprawozdanie
Sprawozdanie Zarządu z działalności Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Małopolski za okres od czerwca 2007 r. do czerwca 2008 r.
więcej >>
2007-12-31
Sprawozdanie finansowe
Sprawozdanie finansowe SGiPM za rok 2007.
więcej >>
2007-07-31
Sprawozdanie
Sprawozdanie Zarządu z działalności Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Małopolski za okres od lipca 2006 r. do lipca 2007 r.
więcej >>
2006-12-31
Sprawozdanie finansowe
Sprawozdanie finansowe SGiPM za rok 2006.
więcej >>
2006-06-19
Sprawozdanie
Sprawozdanie Zarządu z działalności Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Małopolski za okres od czerwca 2005 r. do czerwca 2006 r.
więcej >>
2005-12-31
Sprawozdanie finansowe
Sprawozdanie finansowe SGiPM za rok 2005.
więcej >>
2005-06-30
Sprawozdanie
Sprawozdanie Zarządu z działalności Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Małopolski za okres od czerwca 2004 r. do czerwca 2005 r.
więcej >>
2004-06-30
Sprawozdanie
Sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Małopolski za okres od czerwca 2003 r. do czerwca 2004 r.
więcej >>
2003-06-30
Sprawozdanie
Sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Małopolski za okres od maja 2002 r. do czerwca 2003 r.
więcej >>
2002-12-31
Informacja o działalności
Informacja Zarządu Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Małopolski o działalności w 2002 roku.
więcej >>
2002-05-31
Sprawozdanie
Sprawozdanie Zarządu z działalności Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Małopolski za okres od maja 2001 r. do maja 2002 r.
więcej >>
2002-01-31
Informacja o działalności SGiPM VI-XII 2001
Sprawozdanie z działalności SGiPM za okres od czerwca do grudnia 2001 roku.
więcej >>
2000-01-31
Sprawozdanie
Działalność Federacji Związków Gmin i Powiatów RP oraz Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Małopolski na przełomie 1999/2000
więcej >>
1998-06-30
Informacja o działalności SGM IV 1997 - V 1998
Sprawozdanie z działalności SGM za okres od 25 kwietnia 1997 r. do maja 1998 r.
więcej >>
1997-04-25
Informacja o działalności SGM od 26.05.1996 do 25.04.1997
Sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia Gmin Małopolski za okres od VII Walnego Zebrania SGM - 26 maja 1996 roku do VIII Walnego Zebrania SGM - 25 kwietnia 1997 roku.
więcej >>
1996-06-30
Informacja o działalności SGM I półrocze 1996
Informacja o działalności Zarządu Stowarzyszenia Gmin Małopolski za pierwsze półrocze 1996 roku.
więcej >>
1996-05-09
Kronika SGM od 1996-01-30 do 1996-05-09
Sprawozdanie z działalności SGM za okres od 30 stycznia 1996 do 9 maja 1996.
więcej >>
1995-12-31
Sprawozdanie
Sprawozdanie z działalności Rady i Zarządu Stowarzyszenia Gmin Małopolski za rok 1995.
więcej >>
1995-10-31
Kronika SGM, 1995
Z życia Stowarzyszenia Gmin Małopolski, 1995.
więcej >>
1994-04-25
Kronika SGM od 1994-02-14 do 1994-04-25
Najważniejsze wydarzenia z działalności SGM w pierwszym półroczu 1994 roku.
więcej >>
1994-01-31
Sprawozdanie z działalności SGM za rok 1993
Rada i Zarząd Stowarzyszenia Gmin Małopolski przedkładają sprawozdanie z działalności za rok 1993 po drugim roku kadencji.
więcej >>
1993-03-31
Sprawozdanie
Sprawozdanie z działalności Rady i Zarządu Stowarzyszenia Gmin Małopolski za okres marzec 1992 - marzec 1993.
więcej >>
wszystkich: 36 na stronach: 1
najnowsze                           Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski