konferencje     małopolanie roku     podarujmy dzieciom lato     wspólnota małopolska    
       
SZCZEGÓŁY INFORMACJI
Władze Stowarzyszenia

Przewodniczący SGiPM (wybrany na XXIV WZD w Krakowie 28 czerwca 2011 r.):

Kazimierz Barczyk

Wiceprzewodniczący SGiPM (wybrani przez Zarząd 2 września 2011 r.)

1. Robert Choma - Prezydent Przemyśla
2. Kazimierz Fudala - Wójt Rzepiennika Strzyżewskiego
3. Bogusław Kośmider - Przewodniczący Rady Miasta Krakowa
4. Zofia Oszacka - Wójt Lanckorony
5. Ryszard Ścigała - Prezydent Tarnowa

Sekretarz Zarządu SGiPM (wybrany przez Zarząd 2 września 2011 r.)

Marek Fryźlewicz - Burmistrz Nowego Targu

Skarbnik SGiPM (wybrany Uchwałą Zarządu SGiPM 14 stycznia 2013 r.)

Wacław Szarek - Burmistrz Sędziszowa

Członkowie Zarządu SGiPM (wybrani na XXIV WZD w Krakowie 28 czerwca 2011 r.):

- Choma Robert - Prezydent Przemyśla (przedstawiciel woj. podkarpackiego)
- Chwierut Janusz - Prezydent Oświęcimia (wybrany Uchwałą Zarządu SGiPM 14 stycznia 2013 r.)
- Filipiak Ewa - Burmistrz Wadowic
- Fryźlewicz Marek - Burmistrz Nowego Targu
- Fudala Kazimierz - Wójt Rzepiennika Strzyżewskiego
- Gwiżdż Jerzy - Zastępca Prezydenta Nowego Sącza
- Juszczyk Henryk - Zastępca Prezydenta Bielska-Białej (przedstawiciel woj. śląskiego)
- Kochan Witold - Burmistrz Gorlic
- Kośmider Bogusław - Przewodniczący Rady Miasta Krakowa
- Morawiec Witold - Wójt Olesna
- Olearczyk Kazimierz - Wójt Bolesławia
- Oszacka Zofia - Wójt Lanckorony
- Potępa Andrzej - Starosta Brzeski
- Rybak Stanisław - Wójt Koszyc
- Samborski Adam - Wójt Racławic
- Saternus Andrzej - Burmistrz Chełmka
- Szarek Wacław - Burmistrz Sędziszowa (przedstawiciel woj. świętokrzyskiego)
- Ścigała Ryszard - Prezydent Tarnowa

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej SGiPM

Dariusz Rzepka - Burmistrz Olkusza

Członkowie Komisji Rewizyjnej SGiPM (wybrani na XXIV WZD w Krakowie 28 czerwca 2011 r.):

- Brzuchacz Tadeusz - Wiceprzewodniczący Rady Gminy Zabierzów
- Orliński Czesław - Radny Miasta i Gminy Szczekociny
- Pogan Wojciech - Radny Miasta i Gminy Krzeszowice
- Rychlik Jan - Burmistrz Alwerni
- Rzepka Dariusz - Burmistrz Olkusza
- Sipior Jan - Burmistrz Szczucina
- Wawryka Grzegorz - Burmistrz Brzeska

**********

Komunikat

W imieniu Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Małopolski informuję, że w dniu dzisiejszym ukonstytuował się nowy Zarząd SGiPM. Zgodnie ze Statutem SGiPM na Wiceprzewodniczących Zarządu Stowarzyszenia zostali wybrani:

1. Robert Choma - Prezydent Przemyśla
2. Kazimierz Fudala - Wójt Rzepiennika Strzyżewskiego
3. Bogusław Kośmider - Przewodniczący Rady Miasta Krakowa
4. Zofia Oszacka - Wójt Lanckorony
5. Ryszard Ścigała - Prezydent Tarnowa

Sekretarzem Zarządu został Marek Fryźlewicz - Burmistrz Nowego Targu,
a Skarbnikiem Elżbieta Achinger - Radna Województwa Małopolskiego.

Przewodniczącym Komisji Rewizyjnej SGiPM został Dariusz Rzepka - Burmistrz Olkusza, a Sekretarzem KR Czesław Orliński - Radny Szczekocin.

Wcześniej podczas XXIV Walnego Zgromadzenia Delegatów Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Przewodniczący Sejmiku Województwa Małopolskiego Kazimierz Barczyk wygrał wybory na przewodniczącego SGiPM na kolejną czteroletnią kadencję.

Zarząd Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Małopolski powołał na przewodniczących Komisji SGiPM: Polityki Społecznej - Witolda Kochana - Burmistrza Gorlic; ds. Ustroju Samorządu - Jerzego Gwiżdża - Wiceprezydenta Nowego Sącza; Kultury - Andrzeja Potępę - Starostę Brzeskiego; Rolnictwa - Kazimierza Olearczyka - Wójta Bolesławia; Rozwoju Obszarów Wiejskich - Witolda Morawca - Wójta Olesna; Gospodarki Komunalnej - Henryka Juszczyka - Pełnomocnika Prezydenta Bielska Białej.

Z poważaniem
Bartosz Lipszyc
Wicedyrektor SGiPM

Kraków, 2 września 2011 r.

**********

Skład władz SGiPM poprzedniej kadencji >>>

wstecz                           Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski