Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski

Zaproszenie

Zaproszenie
Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Małopolski
do Sołtysów i Członków Rad Sołeckich

Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski zaprasza do udziału w I KONKURSIE NA NAJLEPSZĄ STRONĘ INTERNETOWĄ SOŁECTWA W MAŁOPOLSCE W 2007 R.

Celem konkursu jest promowanie tworzenia przez wszystkie wioski w Małopolsce własnych Stron Internetowych.

Małopolska to region o unikatowych walorach turystycznych, z pięknymi krajobrazami, uzdrowiskami i sanktuariami odwiedzanymi rocznie przez dziesięć milionów turystów i pielgrzymów z kraju i ze świata.

Strony internetowe Sołectw to przewodnik i zarazem album pokazujący całemu światu piękno i bogactwo naszych miejscowości, kościołów (piękna ołtarzy, rzeźb, witraży, świętych obrazów), zabytków, kultury - zespołów artystycznych, strojów ludowych, rękodzieła, a zarazem zaproszenie do odwiedzin lokalnych szlaków turystycznych, gospodarstw agroturystycznych, Kół Gospodyń Wiejskich, strażnic i drużyn OSP.

Założenie i redagowanie Strony Internetowej Sołectwa to także wspaniała okazja do włączenia m.in. szkoły i młodzieży w życie społeczności lokalnych, a zarazem szansa na poznanie i zaprezentowanie dziedzictwa kulturowego swojej Małej Ojczyzny - bez nakładów finansowych (roczne koszty utrzymania strony to kilkadziesiąt złotych).

Oceny zgłoszonych stron dokonuje Kapituła Konkursowa powołana przez SGiPM z udziałem m.in.: Dyrektora Departamentu Społeczeństwa Informacyjnego Małopolskiego Urzędu Marszałkowskiego, Dyrektora Portalu "Nowa Małopolska".

Zwycięzcy wśród Sołectw otrzymają nagrodę oraz Tytuł Najlepsza Strona Internetowa Sołectwa w Małopolsce w roku 2007.

Regulamin Konkursu dostępny jest na stronie internetowej www.sgpm.krakow.pl. Pytania w sprawie interpretacji regulaminu należy kierować na adres sgipm@neostrada.pl

Konkurs na Najlepszą Stronę Sołectwa w Małopolsce prowadzony jest pod patronatem: Telewizji Kraków, Radia Kraków i Gazety Krakowskiej. Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski apeluje do wszystkich Sołectw, Parafii, Szkół, i młodzieży, Kół Gospodyń Wiejskich oraz OSP o aktywny udział w Konkursie.

Kazimierz Barczyk
Przewodniczący Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Małopolski

Kraków, sierpień 2007 r.