Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski

Stanowisko

Stanowisko Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Małopolski w sprawie zwiększenia zasięgu TVP 3 Kraków poprzez pilne wprowadzenie naziemnej telewizji cyfrowej w Małopolsce

Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski, największa regionalna organizacja samorządu terytorialnego w Polsce, apeluje o jak najszybsze wprowadzenie na terenie Małopolski systemu naziemnej telewizji cyfrowej.

Ponad połowa mieszkańców Małopolski ze względów technicznych oraz specyfiki analogowego systemu nadawania TV nie może odbierać sygnału Telewizji Regionalnej Kraków - ważnego źródła informacji regionalnych.

Regionalny charakter programów nadawanych przez TVP 3 Kraków ma ogromne znaczenie dla integracji mieszkańców Małopolski - dostęp do nich jest podstawowym prawem obywatelskim, ważnym dla środowisk społecznych, kulturowych, politycznych, gospodarczych oraz samorządów.

Wieczorna Kronika TVP Kraków odbierana jest jedynie w samym Krakowie i najbliższej okolicy - zaledwie przez 1/3 mieszkańców Województwa Małopolskiego, a przecież Telewizja Regionalna to istotny instrument kształtowania i rozwoju obywatelskiej Wspólnoty Małopolskiej. Zachodnie i północne powiaty Województwa Małopolskiego oraz duża część miejscowości górskich stale pozbawiona jest możliwości odbioru Telewizji Regionalnej Kraków. W 10 lat po wprowadzeniu reformy wojewódzkiej dla dużej części trzymilionowej wspólnoty mieszkańców Małopolski opłacających abonament telewizyjny jest dyskryminacją w dostępie do Publicznej Telewizji Regionalnej i zaprzeczeniem integrowania Małopolan.

Sytuacja ta jest niedopuszczalna w czasach rozwoju techniki elektronicznej. Postęp techniczny wymusza zmiany, w świetle których naziemna telewizja cyfrowa daje więcej możliwości niż telewizja analogowa. Oferta programów może być bogatsza, a ich emisja w lepszej jakości. Wszystkie kraje europejskie przyjęły standard DVB-T dla naziemnej telewizji cyfrowej. W chwili obecnej system poważnie wdrożono już w 15 państwach Europy, w tym w Czechach i na Litwie, najwyższy czas by uczynić to w Polsce.

Ministerstwo Transportu przygotowało harmonogram wprowadzania w Polsce telewizji cyfrowej, której testowanie rozpoczyna się na Mazowszu, a następnie w Wielkopolsce.

Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski postuluje, aby wprowadzanie systemu naziemnej telewizji cyfrowej zacząć od Małopolski - terenów, które od lat są pozbawione możliwości odbioru publicznej telewizji analogowej. SGiPM stanowczo protestuje przeciwko planom wprowadzania systemu DVB-T z pominięciem Małopolski.

Jednocześnie SGiPM wyraża zaniepokojenie działaniami podejmowanymi przez TVP, mającymi na celu stopniową likwidację Telewizji Regionalnej TVP3 i wprowadzeniu w to miejsce kanału informacyjnego TVP INFO, co pozbawi mieszkańców Małopolski najważniejszych informacji o Krakowie i regionie, zgodnie z misją Regionalnej Telewizji Publicznej.

Kazimierz Barczyk
Przewodniczący Stowarzyszenia
Gmin i Powiatów Małopolski

Kraków, 26 września 2007