Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski

Stanowisko

Stanowisko
Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Małopolski
na Konferencję
Gospodarka cieplna w gminie - ochrona powietrza w Małopolsce
Wysokoenergooszczędne budynki w gminach

Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski włączyło się do ogólnopolskiej kampanii społecznej "Innowacyjna Polska 2010 - 2020. Wysokoenergooszczędne budynki pasywne w każdej polskiej gminie i mieście". Program ma na celu popularyzację energooszczędnych rozwiązań architektonicznych w budynkach użyteczności publicznej oraz zachęcenie władz samorządowych do ich realizacji. Organizatorami kampanii są: Polski Instytut Budownictwa Pasywnego, Narodowa Agencja Poszanowania Energii, Architektura Pasywna - biuro projektowo-wdrożeniowe oraz Termo Organika. M.in. Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski oraz Federacja Regionalnych Związków Gmin i Powiatów RP patronują tej kampanii (www.innowacyjnapolska2010.pl).

Obecnie w Europie budynki pochłaniają około 40% wykorzystywanej energii. Zużycie energii rośnie każdego roku wraz ze wzrostem poziomu życia, z którym związane jest powszechne korzystanie z systemów ogrzewania i klimatyzacji. Naszym obowiązkiem jest promocja budownictwa pasywnego w naszych wspólnotach lokalnych i regionalnych, tak aby przestało ono być ekstrawagancją, lecz stało się długotrwałym trendem.

Sprawa oszczędności energii, minimalizacja kosztów utrzymania obiektów, zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych i ochrona powietrza to zadania priorytetowe dla wszystkich samorządów. Powinniśmy dążyć do zmniejszenia zużycia paliw i do realizacji budynków o niższych potrzebach energetycznych.

Budownictwo pasywne jest przykładem technologii zrównoważonego rozwoju. Obok korzyści środowiskowych takie obiekty przynoszą także korzyści ekonomiczne dla użytkowników (w postaci znacznie niższych rachunków za energię) oraz korzyści społeczne, wyrażające się wysokim standardem życia i ochroną środowiska naturalnego.

Apelujemy do samorządów wzbogacających infrastrukturę o budowanie innowacyjnych wysokoenergooszczędnych hal sportowych, przedszkoli, szkół oraz innych budynków użyteczności publicznej. Takie projekty - potrzebne w każdej gminie i mieście - przy zachowaniu wysokich standardów ekonomicznych oraz estetycznych ograniczają koszty zużywanej energii nawet do 90%, podobnie wpływają na zmniejszenie emisji CO2 - chronią czyste powietrze.

W Europie szczególnie bogaci mocno oszczędzają energię. My jesteśmy wciąż zbyt biedni, aby w naszych bardzo energochłonnych budynkach płacić tak dużo, za tak wielkie ilości coraz droższej energii.

Kazimierz Barczyk
Przewodniczący Stowarzyszenia
Gmin i Powiatów Małopolski

Kraków, 21 marca 2011 r.