Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski

Stanowisko

Stanowisko Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Małopolski na Konferencję "Dziedzictwo Jana Pawła II Wielkiego w projektach edukacyjnych, promocyjnych i turystycznych Małopolski". 

Stanowisko
Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Małopolski
na Konferencję
"Dziedzictwo Jana Pawła II Wielkiego w projektach edukacyjnych, promocyjnych i turystycznych Małopolski".

Beatyfikacja Błogosławionego Jana Pawła II, która dokonała się w tak szczególnym czasie stwarza wyjątkowe warunki dla rozwoju turystyki pielgrzymkowej w Małopolsce. Właściwe wykorzystanie tego daru, stanowi nasz wspólny obowiązek, wymagający porozumienia i współpracy wielu instytucji oraz środowisk regionu. Małopolska dysponuje unikalnymi walorami, pozwalającymi uczynić ruch pielgrzymkowy jedną z najważniejszych części usług turystycznych. Nasze centralne położenie w Europie Środkowej, zamieszkanej przez kilkadziesiąt milionów katolików, ogromna liczba zabytków sakralnych, w tym także najwyższej klasy światowej oraz tysiącletnie dziedzictwo duchowe stwarzają szansę na przyciągniecie rzeszy nowych gości. W ostatnich latach przeprowadzono lub rozpoczęto wiele ważnych projektów skupionych właśnie na wzbogacaniu oferty Małopolski, skierowanej do pielgrzymów.

Trwają prace w znanych ośrodkach pielgrzymkowych i centrach turystyki religijnej: na Podhalu, Kalwarii Zebrzydowskiej, Starym Sączu. Gruntownie przebudowywane są ważne obiekty w Wadowicach. W Krakowie z roku na rok przybywa propozycji ułatwiających zwiedzanie miasta, a ukierunkowanych na przeżycia duchowe i religijne. Specjalne miejsce na tej mapie nowych przedsięwzięć zajmują krakowskie Łagiewniki - jedyne dziś w Polsce sanktuarium, o takiej światowej sile oddziaływania. To niezwykle bogactwo domaga się specjalne oprawy i jeszcze lepszego wykorzystania. Nadchodzące lata zdecydują czy będziemy potrafili skutecznie zamienić te atuty w sukces na skalę nie tylko naszego kraju. Aby tego dokonać potrzebny jest całościowy, systemowy projekt rozwoju turystyki religijnej angażujący przedsiębiorców i ich organizacje, instytucje kościelne, kulturalne oraz samorządy. Będzie to na pewno dobra inwestycja, a równocześnie konkretny wyraz mądrego pomnażania dziedzictwa Jana Pawła II Wielkiego.

Uczestnicy konferencji postulują aby dla rozwoju turystyki religijnej w Małopolsce podjąć następujące działania:

1. Powołanie przy Stowarzyszeniu Gmin i Powiatów Małopolski oraz Małopolskiej Organizacji Turystycznej stałego zespołu, skupiającego reprezentantów instytucji samorządowych, kościelnych, a także środowisko branży turystycznej, którego zadanie będzie opracowanie wieloletniego planu współpracy międzyinstytucjonalnej oraz projektu wspólnych działań promocyjnych.

2. Przeprowadzanie raz w roku przeglądowej konferencji branżowej, dotyczącej tej tematyki, której zadaniem będzie m in., korygowanie dotychczas realizowanych przedsięwzięć oraz uzgadnianie nowych.

3. Przygotowanie na lata 2012-2013 akcji promocyjnych oraz realizowanych w ramach Europejskich Sieci Współpracy poczynań wspierających turystykę pielgrzymkową i religijną w regionie. Skupienie się w pierwszej kolejności na pobudzaniu przyjazdów z Włoch, Hiszpanii ,południowych Niemiec oraz wybranych państw Europy Środkowej (Słowacja, Węgry). Wykorzystanie w tym celu potencjału jaki tkwi w porozumieniach partnerskich samorządów oraz funduszy europejskich.

4. Przygotowanie i przeprowadzenie w latach 2012 -2014 regionalnych projektów wspierających przyjazdy młodzieży z kraju, ukierunkowane na poznawanie przesłania jakie pozostawił Jana Paweł II oraz walorów przyrodniczych i kulturowych regionu.

5. Wykorzystanie dla pobudzania ruchu w zakresie turystyki religijnej nadchodzącego Światowego Kongresu Miłosierdzia (październik 2011) oraz 10 rocznicy ostatniej pielgrzymki Jana Pawła II do Polski (w 2012 roku), której materialnym i duchowym śladem jest Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Krakowie Łagiewnikach, główny obecnie ośrodek turystki pielgrzymkowej w regionie.

Kazimierz Barczyk
Przewodniczący Stowarzyszenia
Gmin i Powiatów Małopolski

Kraków, 21 czerwca 2011 r.