Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski

Stanowisko WZ

STANOWISKO nr 6
XXIV WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW
STOWARZYSZENIA GMIN I POWIATÓW MAŁOPOLSKI
Kraków, 28 czerwca 2011 r.

I. ZINTEGROWANY SYSTEM KOMUNIKACJI W KRAKOWSKIM OBSZARZE METROPOLITALNYM (KOM) mogą i powinny stanowić inwestycje realizowane w możliwie szybkim terminie:

1. Krakowska Kolej Aglomeracyjna dla miliona mieszkańców KOM

a. Studium tej Szybkiej Kolei Miejskiej w Krakowie opracowane na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego przewiduje sześć linii kolei aglomeracyjnej. Pociągi mają ją pokonywać w czasie mniejszym niż 40 minut, a więc krócej niż obecnie szybki tramwaj jeździ z Kurdwanowa do Krowodrzy Górki.
Planowane odcinki: Wieliczka Rynek - Balice; Kraków Główny - Batowice - Nowa Huta - Przylasek Rusiecki - Kraków Płaszów - Kraków Główny; Mydlniki - Kraków Płaszów; Mydlniki - Nowa Huta; Podłęże - Trzebinia; Skawina - Miechów; Mydlniki - Łęg M1.

b. Na terenie Krakowskiego Obszaru Metropolitalnego znajduje się:
- 280 km linii kolejowych, w tym 120 km na terenie Krakowa,
- 33 stacje, w tym 18 na terenie Krakowa,
- 40 przystanków osobowych, w tym 11 na terenie Krakowa.

W celu zwiększenia wykorzystania istniejącej infrastruktury kolejowej w obsłudze miasta Krakowa należy wybudować 29 nowych przystanków osobowych.

2. Północna Obwodnica Krakowa oraz dokończenie budowy wschodniej obwodnicy Krakowa - drogi S7 od Rybitw do ul. Igołomskiej są strategicznymi inwestycjami drogowymi Krakowskiego Obszaru Metropolitalnego.

3. Rozwój Międzynarodowego Portu Lotniczego im. Jana Pawła II w Krakowie - Balicach - modernizacja 12 km połączenia kolejowego Kraków Główny - Kraków Mydlniki - Balice oraz budowa drogowej "Trasy Balickiej". Zwiększenie możliwości obsługi pasażerów na lotnisku z 3 do 5 milionów rocznie.

4. Budowa sieci parkingów w Krakowie i na obrzeżach miasta.

II. KOLEJ

Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski apeluje do Polskich Linii Kolejowych PKP:

1. O stworzenie studium dla rozbudowy polskiego odcinka trasy kolejowej Kraków - Podłęże - Piekiełko - Nowy Sącz - Zakopane - Krynica w ramach nowego korytarza europejskiego prowadzącego przez Słowację do Morza Czarnego.

2. W ramach przygotowania Małopolski do systemu kolei dużych prędkości zwracamy się Polskich Linii Kolejowych PKP o zmodernizowanie do 2014 r. trasy E30 i zapewnienie biegu pociągów do 160 km/h. Przejazd podobnymi 80-cio kilometrowymi odcinkami Kraków - Tarnów i Kraków - Katowice powinien zajmować 35 minut. Dzięki temu realne stanie się połączenie aglomeracji Krakowskiej i Katowickiej w jeden współdziałający organizm - KRAKOWICE.

3. W ramach systemu kolei dużych prędkości konieczne jest przedłużenie Centralnej Magistrali Kolejowej aż do Olkusza z rozjazdem na Katowice i Kraków, co pozwoli na utworzenie dodatkowego połączenia kolejowego pomiędzy Małopolską i Śląskiem z szybkością jazdy do 200km/h w perspektywie do 2020 i podniesienie perspektywie do 2025 prędkości pociągów na CMK do 300 km/h.

4. Apelujemy o przeniesienie łącznicy przez Łagiewniki do Skawiny (projekt o wartości 330 mln zł) z listy rezerwowej na listę indykatywną Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Ze względu na kluczową rolę w rozwoju Szybkiej Kolei Aglomeracyjnej konieczne jest podjęcie pilnych prac nad opracowaniem studium budowy torów na odcinku Kraków Główny - Kraków Płaszów, o wartość inwestycji 600 mln zł, a następnie realizację tego projektu do 2020 r.

Apelujemy o opracowanie w roku 2012 Studium Węzła Kolejowego Kraków, ważnego dla aglomeracyjnych linii kolejowych o potencjale bazującym na 120 km trakcji w Krakowie i 280 km bezpośrednio wokół miasta.

Zofia Oszacka
Przewodnicząca XXIV WZC SGiPM

Kazimierz Barczyk
Przewodniczący SGiPM