Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski

Stanowisko WZC SGiPM

Stanowisko
XXV Walnego Zebrania Członków
Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Małopolski
w sprawie organizacji w Krakowie i Zakopanem
Zimowych Igrzysk Olimpijskich w 2026 r. przez Polskę i Słowację

Piętnaście lat temu w 1997 r. VIII Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Gmin Małopolski podjęło rezolucję w sprawie udzielenia przez Rząd RP niezbędnej pomocy finansowej i merytorycznej Związkowi Międzygminnemu "Zimowa Olimpiada 2006". Stowarzyszenie Gmin Małopolski aktywnie uczestniczyło w pracach założycielskich Związku Międzygminnego, koordynowało obsługę prawną projektu.

Dziś w trakcie rozgrywanego w Polsce i na Ukrainie Turnieju Finałowego UEFA EURO 2012 widzimy jakie korzyści dla kraju przynosi organizacja dużej imprezy sportowej. Bogatsi o doświadczenia sprzed kilkunastu lat apelujemy o podjęcie kolejnej próby zmierzającej do organizacji, wspólnie ze Słowacją, Zimowych Igrzysk Olimpijskich w 2026 roku, które byłyby przeprowadzone w naszym kraju m.in. w Krakowie, Zakopanem, Krynicy, Nowym Targu.

Idea organizacji Igrzysk Zimowych w Polsce ma wielu zwolenników, a ostatnie lata pokazały, że potrafimy zorganizować, wspólnie z Ukrainą, jedną z największych na świecie międzynarodową imprezę sportową.

Apelujemy do Rządu RP, Parlamentarzystów, Polskiego Komitetu Olimpijskiego, samorządów Małopolski, Krakowa i Zakopanego o rozpoczęcie działań w sprawie powołania Komitetu Honorowego i Organizacyjnego "Zimowe Igrzyska Olimpijskie 2026 w Polsce i na Słowacji", którego zadaniem będzie przygotowanie zgłoszenia wspólnej kandydatury ze Słowacją. Po 35. latach od historycznego przełomu Solidarności umożliwiającego zjednoczenie kontynentu Europa Środkowo-Wschodnia zasługuje na powierzenie jej organizacji pierwszej Olimpiady Zimowej.

Jest to, szczególnie dla całej historycznej Małopolski i południa Polski, wielka szansa na rozwój turystyki, inwestycje infrastrukturalne integrujące gospodarczo obszar w promieniu kilkuset kilometrów, a dla obu krajów promocja na skalę światową.

Zofia Oszacka
Przewodnicząca XXV WZC SGiPM

Kazimierz Barczyk
Przewodniczący SGiPM

Kraków, 12 czerwca 2012 r.