Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski

Stanowisko

Stanowisko Zarządu Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Małopolski
w sprawie organizacji Zimowych Igrzysk Olimpijskich
w Małopolsce i na Słowacji w 2022
Kraków, 10 stycznia 2014 r.

Prawie 20 lat temu Stowarzyszenie Gmin Małopolski aktywnie uczestniczyło w pracach założycielskich, organizacyjnych i merytorycznych Związku Międzygminnego "Zimowa Olimpiada Zakopane 2006", któremu Rząd Premiera Jerzego Buzka udzielił gwarancji finansowych na budowę i przygotowanie obiektów sportowych.

W pierwszej połowie 2012 r. XXV Walne Zebranie Członków Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski - największej organizacji samorządów terytorialnych w Małopolsce jednogłośnie zainicjowało zorganizowanie wspólnie w Małopolsce i na Słowacji Zimowych Igrzysk Olimpijskich. W 2013 r. XXVI Walne Zebranie Członków SGiPM ponownie zaapelowało do Premiera i Rządu w sprawie podjęcia pilnych negocjacji z Komisją Europejską umożliwiających wsparcie z funduszy unijnych na lata 2014 - 2020 budowy infrastruktury sportowej dla Zimowych Igrzysk Olimpijskich w Krakowie w 2022 r.

Organizacja Zimowych Igrzysk Olimpijskich będzie wielką szansą dla historycznej Małopolski i południa Polski na duży skok cywilizacyjny - inwestycje infrastrukturalne rozwijające i integrujące gospodarczo obszar w promieniu kilkuset kilometrów, rozwój turystyki i budowa silnej marki turystycznej, nowe miejsca pracy, a dla obu krajów na wyjątkową promocję na skalę światową.

Organizacja Zimowych Igrzysk Olimpijskich umożliwi nadanie impulsu rozwojowego, nie tylko dla samego Krakowa, ale i dla Małopolski.

Jest to szansa na radykalnie przyspieszoną rozbudowę metra i Szybkiej Kolei Aglomeracyjnej dla 2 milionów mieszkańców Małopolski , budowę północnej obwodnicy Krakowa, rozbudowę lotniska w Balicach, zrealizowanie dwupasmowych tras szybkiego ruchu: Zakopianki, połączenia S7 z Warszawą, nowej trasy Brzesko - Nowy Sącz - Krynica - autostrada na Słowacji, Beskidzkiej Drogi Integracyjnej do Bielska Białej i A-1 oraz wielu inwestycji drogowych nie tylko na Podhalu. Jest to również szansa na budowę i modernizację szybkiej kolei z Krakowa do Zakopanego w tym Podłęże - Piekiełko - Nowy Sącz (dojazd w ciągu godziny) - Muszyna - Słowacja, a także do Warszawy (dojazd w ciągu 2 godzin) i Katowic (dojazd w ciągu 35 minut) na inwestycje o wartości ok. 40 miliardów zł.

Konieczne jest, aby dla wszystkich obiektów infrastrukturalnych wybudowanych lub zmodernizowanych na potrzeby Igrzysk Olimpijskich zaplanowano takie ich wykorzystanie po ich zakończeniu, aby nie generowały deficytu poprzez wysokie koszty utrzymania.

Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski opowiada się za powołaniem szerokiego Małopolskiego Komitetu Wsparcia Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2022 z udziałem Marszałków, Prezydentów, Starostów, Burmistrzów, Wójtów, Przewodniczących Rad i Sejmiku Województwa Małopolskiego, Rektorów, Prezesów organizacji gospodarczych, społecznych oraz innych zainteresowanych zaproszonych osób.

Obecnie pojawiają się głosy postulujące zorganizowanie w Krakowie referendum w sprawie organizacji Zimowych Igrzysk Olimpijskich w Małopolsce. Nie ma uzasadniania dla takiego referendum tylko w Krakowie, bo sprawa dotyczy całej Małopolski - Kraków jest formalnym wnioskodawcą międzynarodowego projektu firmowanego, realizowanego i gwarantowanego przez władze miasta, władze innych gmin, Województwo Małopolskie, a także Rządy i Parlamenty Polski i Słowacji. Referendum tylko w Krakowie, a nie regionalne miałoby głównie charakter blokujący dla całego projektu ZIO. Kraków nie powinien blokować przedsięwzięcia organizowanego w większości na terenie liczącego prawie 3,5 miliona Województwa Małopolskiego, gdzie dla ZIO jest duże poparcie społeczne wśród samorządów i mieszkańców dla tego projektu dającego szanse na szybki rozwój gospodarczy i nowe miejsca pracy największego zagłębia turystyki zimowej i całorocznej Polsce, odwiedzanego przez ponad 12 milionów turystów.

Z uwagi na fakt, że w tym roku będą odbędą się wybory samorządowe przeciwnicy organizacji Zimowych Igrzysk mają bardzo dobra możliwość do utworzenia specjalnych komitetów wyborczych, wysunięcia kandydatów na radnych miejskich, wojewódzkich, prezydenta Krakowa pod szyldem i z programem sprzeciwu dla organizacji ZIO. Będzie to najbardziej miarodajna metoda demokratycznego zmierzenia poparcia społecznego w Krakowie i Małopolsce dla programu organizacji Zimowych Igrzysk Olimpijskich z legitymacją prawną do podejmowania w tej sprawie po wyborach ważnych merytorycznych decyzji odmiennych od uchwał obecnych jednogłośnych władz miasta i województwa.

Apelujemy o nieupolitycznianie i ponadpartyjne podejście do sprawy organizacji Zimowych Igrzysk Olimpijskich, bowiem w 2022 r. rządzić będą zapewne inne niż obecnie osoby, środowiska, ugrupowania.

Kazimierz Barczyk
Przewodniczący SGiPM
Przew. Sejmiku Województwa Małopolskiego

Bogusław Kośmider
Wiceprzewodniczący SGiPM
Przewodniczący Rady Miasta Krakowa

Zofia Oszacka
Wiceprzewodnicząca SGiPM
Wójt Lanckorony

Dr Kazimierz Fudala
Wiceprzewodniczący SGiPM
Wójt Rzepiennika Strzyżewskiego

Marek Fryźlewicz
Sekretarz SGiPM
Burmistrz Nowego Targu