Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski

Stanowisko

Stowarzyszenie Gmin i Powiatów, największa regionalna organizacja samorządu terytorialnego w Polsce, skupiająca gminy i powiaty od Przemyśla po Bielsko-Białą i od Zakopanego do Kielc deklaruje udział w pracach Fundacji „NIE LĘKAJCIE SIĘ".

Stowarzyszenie w pełni popiera inicjatywę, której celem jest stworzenie w Krakowie - Łagiewnikach, na terenie dawnych Zakładów Sodowych "Solvay", gdzie w czasie okupacji, jako robotnik, pracował Karol Wojtyła, Światowego Ośrodka poświęconego Ojcu Świętemu Janowi Pawłowi II Wielkiemu - Małopolaninowi Wszechczasów. W pełni popieramy projekt JE Ks. Abp. Stanisława Dziwisza, aby obok Sanktuarium Bożego Miłosierdzia było to największe dzieło złożone w hołdzie Największemu Synowi Ziemi Małopolskiej, a także akt wdzięczności dla Niego.

Aby stworzyć na dużym obszarze "Białych Mórz" ten unikatowy "żywy pomnik" niezbędne jest nieodpłatne przekazanie gruntów przez miasto Kraków i Skarb Państwa. Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski, którego członkowie tak często podczas pielgrzymek byli goszczeni i mieli możliwość goszczenia Ojca Świętego, deklaruje współudział w pracach Rady Fundacji oraz na rzecz wpierania finansowego tego szczytnego dzieła przez samorządy.

Za pośrednictwem Federacji Regionalnych Związków Gmin i Powiatów RP, największej organizacji samorządu terytorialnego w Polsce, deklarujemy zaangażowanie w prace Fundacji członków Federacji - 20. regionalnych związków i stowarzyszeń samorządu terytorialnego skupiających łącznie ok. 1000 gmin i powiatów.

Kazimierz Barczyk
Przewodniczący
Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Małopolski
oraz Federacji Regionalnych Związków
Gmin i Powiatów RP

Kraków, 16 listopada 2005