Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski

Uchwała

Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski największa regionalna organizacja samorządów terytorialnych w Polsce uchwałą z dnia 12 stycznia 2007 r. nadaje

Tytuł
Małopolanina Roku 2006

Jego Eminencji
Stanisławowi Kardynałowi
DZIWISZOWI

Metropolicie Krakowskiemu
Następcy Karola Wojtyły na Stolicy Św. Stanisława
- Jego Sekretarzowi i Powiernikowi
Założycielowi Centrum Jana Pawła II

w uznaniu zasług dla

kontynuowania nauczania
i prowadzenie Małopolan śladami Jana Pawła II Wielkiego

Przewodniczący
Kazimierz Barczyk

Sekretarz
Marek Fryźlewicz