Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski

Apel

Apel Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Małopolski do Sejmików i Zarządów Województw: Małopolskiego, Podkarpackiego i Świętokrzyskiego w sprawie organizacji w Krakowie Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej EURO 2012

W imieniu Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Małopolski apeluję do Sejmików Województw Polski Południowo-Wschodniej o podjęcie uchwał w sprawie poparcia organizacji EURO 2012 w Krakowie, na terenie historycznej Małopolski.

Zwracam się również do Zarządów Województw o podjęcie działań wspierających włączenie Krakowa do grona organizatorów Mistrzostw Europy. Jest to priorytetowa sprawa dla rozwoju naszych Województw, ogromna szansa na rozwój infrastruktury międzyregionalnej oraz wielkiej promocji w świecie.

Organizacja EURO 2012 to wyjątkowa szansa na rozwój infrastruktury turystycznej, sportowej i rekreacyjnej oraz impuls dla naszych przedsiębiorców.

Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski po raz kolejny apeluje o przyspieszenie działań związanych z dokończeniem przed 2012 rokiem m.in. budowy autostrady A4 z Krakowa do Lwowa, drogi ekspresowej S7 Warszawa - Kielce - Kraków - Zakopane - Chyżne oraz unowocześnieniem linii kolejowej Katowice - Kraków - Rzeszów - Przemyśl (a nie tylko linii od granicy niemieckiej do Katowic).

W trosce o rozwój naszych regionów, dla dobra mieszkańców całej historycznej Małopolski musimy uczynić wszystko, aby nie zmarnować tej niepowtarzalnej szansy rozwojowej powinniśmy połączyć wysiłki i wspólnie przyczynić się do zakwalifikowania Krakowa, jako organizatora EURO 2012.

Kazimierz Barczyk
Przewodniczący Stowarzyszenia
Gmin i Powiatów Małopolski
Wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Małopolskiego

Kraków, 18 kwietnia 2007 r.