Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski

Apel

Apel Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Małopolski w sprawie podjęcia przez Premiera i Rząd pilnych negocjacji z Komisją Europejską umożliwiających wsparcie z funduszy unijnych na lata 2014 - 2020 infrastruktury sportowej do organizacji Zimowych Igrzysk Olimpijskich w Krakowie w 2022 r.

Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski apeluje szczególnie do Premiera i Minister Rozwoju Regionalnego o podjęcie pilnych negocjacji z Komisją Europejską mających na celu formalne umożliwienie wsparcia z funduszy unijnych na lata 2014-2020 inwestycji sportowych niezbędnych do organizacji Zimowych Igrzysk Olimpijskich w Polsce i na Słowacji, których gospodarzem ma być stolica Małopolski - Kraków.

Organizacja Zimowych Igrzysk Olimpijskich jest szansą na nadanie impulsu rozwojowego, nie tylko dla Małopolski i samego Krakowa - ale także dla całego kraju. Szacuje się, że przygotowanie tej rangi wydarzenia stworzy około 20 tys. nowych miejsc pracy i trwale wpłynie na atrakcyjność inwestycyjną oraz turystyczną. Jest to unikalna szansa na wyjątkową promocję i umocnienie pozycji kraju i regionu oraz rozwój ekonomiczny i infrastrukturalny.

Polska i Słowacja są krajami, które są w stanie przygotować w sposób profesjonalny nowoczesne igrzyska zimowe, jednak skala potrzebnych inwestycji jest na tyle duża, że dla ich przeprowadzenia konieczne jest silne wsparcie ze strony funduszy Unii Europejskiej dostępnych w latach 2014 - 2020. Biorąc pod uwagę skalę i wagę przedsięwzięcia należy dążyć do tego, by wszystkie projekty z nim związane były traktowane priorytetowo i nie wykluczane ze względu na charakter sportowy. W tym kontekście szczególnie ważne jest doprowadzenie do włączenia także infrastruktury sportowej w system europejskiego wsparcia koniecznej do organizacji Zimowych Igrzysk.

Niestety według stanowiska Komisji Europejskiej wyrażonego w position paper, infrastruktura sportowa nie powinna być finansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego ze względu na niską europejską wartość dodaną. Ważny jest fakt, iż dla wszystkich obiektów infrastrukturalnych wybudowanych lub zmodernizowanych na potrzeby Olimpiady zaplanowano wykorzystanie po zakończeniu tego wydarzenia, tak aby nie generowały deficytów poprzez wysokie koszty ich utrzymania.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców naszego kraju oraz szerokiego gremium samorządów i instytucji zaangażowanych w projekt organizacji wydarzenia sportowego o najwyższej randze, Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski uznaje, iż szerokie dofinansowanie z funduszy unijnych inwestycji niezbędnych do organizacji pierwszych w Europie Środkowo - Wschodniej Igrzysk Olimpijskich w Krakowie jest jedyną szansą na realizację tego przedsięwzięcia na światowym poziomie, odpowiadającym możliwościom, ambicjom i marzeniom prawie 40-milionowego narodu.

Kazimierz Barczyk
Przewodniczący Stowarzyszenia
Gmin i Powiatów Małopolski