Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski

Apel SGiPM o realizację kluczowych dla Małopolski inwestycji drogowych