Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski

Komunikat

Komunikat o powołaniu Forum Polityków Małopolski.

22 czerwca 1996 roku w Sali Obrad Stołecznego Królewskiego Miasta Krakowa odbyło się zwołane z inicjatywy Stowarzyszenia Gmin Małopolski skupiającego 132 gminy z 11 województw spotkanie programowe "Małopolska 2000" w związku z pracami SGM nad Małopolskim Programem Rozwoju. W spotkaniu uczestniczyło ponad 100 liderów organizacji politycznych (bez SLD) i społecznych działających w 11 województwach Małopolski, którzy zadeklarowali współpracę z SGM w tworzeniu programu dla Małopolski. W spotkaniu uczestniczyli członkowie następujących organizacji i struktur:

Chrześcijańska Demokracja - Stronnictwo Pracy,
Forum Polityków Krakowskich,
Fundacja Muzeum Historii Armii krajowej
Izby Gospodarcze,
Klub Myśli Konserwatywnej Stów. Katolickiej,
Młodzieży Akademickiej,
Koalicja Konserwatywna,
Komitet Obywatelski Miasta Krakowa,
Konfederacja Polski Niepodległej,
Krakowskie Forum Młodzieży,
Krakowska Liga Samorządowa,
Małopolskie Stowarzyszenie Narodowe,
Niezależne Zrzeszenie Studentów,
Nowa Polska,
NSZZ "Solidarność",
Obóz Patriotyczny,
Partia Chrześcijańskich Demokratów,
Partia Konserwatywna,
Partia Victoria,
Polskie Stronnictwo Ludowe,
Polskie Stronnictwo Ludowe PL,
Porozumienie Centrum,
Ruch dla Rzeczpospolitej,
Ruch Odbudowy Polski,
Ruch Solidarni w Wyborach,
Ruch 100,
"Solidarność" Rolników Indywidualnych,
Samorządny Kraków,
Stowarzyszenie Rodzin Katolickich,
Stronnictwo Ludowo Chrześcijańskie,
Stronnictwo Demokracji Polskiej,
Stronnictwo Demokratyczne,
Unia Wolności,
Unia Polityki Realnej,
Zjednoczenie Chrześcijańsko-Narodowe,
Zjednoczenie Polskie.

Uchwalono:

1. Powołanie Forum Polityków Małopolski - z inicjatywy Stowarzyszeni Gmin Małopolski - jako płaszczyzny stałej współpracy liderów organizacji politycznych i społecznych z udziałem "Solidarności".
2. Apel o powołanie w każdym województwie Małopolski lokalnego Forum Polityków współpracującego z FPM.
3. Organizowanie wspólne z SGM i FPM dorocznych Konferencji Forum Polityków Małopolski oraz Prezydentów, Burmistrzów, Wójtów i Przewodniczących Rad Gmin źli województw Małopolski.
4. Apel o utworzenie przez Obóz Posierpniowy jednego, szerokiego bloku wyborczego w najbliższych wyborach do parlamentu.
5. Poparcie dla polityków Forum Polityków Krakowskich w sprawie przeprowadzenie - pod patronatem i przy u-dziale SGM - prawyborów w Małopolsce, jako alternatywy dla prawyborów we Wrześni. Wstępnie gotowość podjęcia tej inicjatywy zgłosił Burmistrz Bochni dr Teofil Wojciechowski.
6. Powołanie zespołu organizacyjnego dla przygotowania kolejnego spotkania FPM w składzie: Andrzej Szkaradek (Przew. ZR "S" Małopolska), Kazimierz Barczyk (Przew. SGM), Józef Lassota (Prezydent Krakowa), prof. Janusz Orkisz (Przew. KOmK), Tomasz Schoen (Przew. UW Region w Krakowie), Roman Ciepiela (Prezydent Tarnowa), Tadeusz Sawicki (Prezydent Przemyśla), dr Teofil Wojciechowski (Burmistrz Bochni) oraz po jednym przedstawicielu z pozostałych ośmiu województw obecnych i reprezentowanych w FMP. Nadto zaproponowano włączenie do prac Zespołu po jednym przedstawicielu małopolskich struktur organizacji reprezentowanych w FMP. Dnia 15.07.1996 roku odbędzie się o godz. 11.00 w lokalu SGM (Grodzka 28, tel. 012/161482, tel/fax 012/219312) robocze posiedzenie Zespołu.
7. Rezolucję w sprawie Stoczni Gdańskiej w solidaryzującą się z protestem pracowników Stoczni.

Forum Polityków Małopolski zachęca organizacje polityczne i społeczne Małopolski do delegowania swoich przedstawicieli/ obserwatorów do prac w Forum a także do tworzenia w każdym województwie Forum Polityków.

Przewodniczący Obrad FPM Kazimierz Barczyk