Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski

List

Jego Ekscelencja
Ksiądz Biskup Kazimierz Nycz
Wikariusz Generalny Archidiecezji Krakowskiej

Wasza Ekscelencjo,

W imieniu Stowarzyszenia Gmin Małopolski w Krakowie proszę Waszą Ekscelencję o pomoc w przekazaniu 15000 złotych (15 mm st. zł) na rzecz mieszkających na Podolu a będących w potrzebie Polaków.

Stowarzyszenie Gmin Małopolskich patronowało organizacji I Małopolskiego Balu Samorządowego, jaki odbył się 10 lutego 1996 roku. Bal miał charakter charytatywny a uzyskane dochody, w tym z aukcji, postanowiono przeznaczyć za pośrednictwem instytucji kościelnej naszym rodakom będącym w szczególnej potrzebie.

Przekazując zebraną kwotę, wyrażam jednocześnie najwyższe uznanie dla dotychczasowych działań niosących pomoc Polakom na Wschodzie a podejmowanych w ramach akcji charytatywnych Kościoła.

Z wyrazami głębokiego szacunku

Kazimierz Barczyk
Przewodniczący Zarządu Stowarzyszenia Gmin Małopolskich