Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski

List Otwarty do TP SA

List Otwarty do Telekomunikacji Polskiej SA i innych operatorów telekomunikacyjnych (GSM, Centertel, Telbank) w sprawie integracji usług telekomunikacyjnych Małopolski i Śląska

Małopolska i Śląsk coraz bardziej zacieśniają swoją współpracę gospodarczą, co pociąga za sobą konieczność integracji sieci telekomunikacyjnych i to w jak najszerzej rozumianej postaci.

Obszar zamieszkiwany w promieniu ok. 100 km od Krakowa i Katowic, przez 10 milionów ludzi i wytwarzający 1/3 dochodu narodowego, wymaga dostępu do najnowocześniejszych systemów łączności, począwszy od zwykłych telefonów a skończywszy na szybkich sieciach cyfrowych.

W jak najszybszym czasie musi nastąpić integracja sieci telekomunikacyjnych Katowic i Krakowa. Musi być zapewniona należyta przepustowość łącz pomiędzy tymi ośrodkami.

Na taką integrację oczekują banki, przemysł, ośrodki akademickie, placówki kulturalne i turystyka, radio i telewizja (TV Wisła wspólna dla Małopolski i Śląska).

Lawinowo wzrasta zapotrzebowanie na transmisję danych, przesyłanie sygnałów telewizyjnych i radiowych pomiędzy ośrodkami nadawczymi, wzrasta chęć korzystania z usług Internetu, poczty elektronicznej itp.

Dlatego też w imieniu Stowarzyszenia Gmin Małopolski oraz Związku Gmin Górnego Śląska i Północnych Moraw zwracamy się do Telekomunikacji Polskiej SA i innych operatorów telekomunikacyjnych - GSM, Centertel, Telbank i innych posiadających możliwości techniczne, by utworzyli forum dla integracji usług na tym obszarze.

Zwracamy się również do wszystkich ośrodków naukowych takich jak Politechnika Śląska, Akademia Górniczo Hutnicza, Instytut Łączności, by specjaliści telekomunikacji swoją wiedzą i doświadczeniem wsparli taką inicjatywę.

Apelujemy do producentów i instalatorów sprzętu telekomunikacyjnego o udział w tym przedsięwzięciu.

Zygmunt Frankiewicz Przewodniczący Zarządu Związku Gmin Górnego Śląska i PM
Kazimierz Barczyk Przewodniczący Zarządu Stowarzyszenia Gmin Małopolski

Kraków dn. 25.03.1997