Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski

Oświadczenie Zarządu SGM

Oświadczenie Zarządu SGM w sprawie Małopolskiego Centrum Internetu "Małopolska On Line"

W dniu 9 stycznia 1997 roku w siedzibie Stowarzyszenia Gmin Małopolski w Krakowie podpisane zostało porozumienie między Miastem Tarnów a SGM w sprawie współpracy przy tworzeniu w ramach Małopolskiego Centrum Internetu Stowarzyszenia Gmin Małopolski - Małopolska On Line.

"Małopolska on line" jako wspólne przedsięwzięcie gmin i miast regionu Małopolski stanowić może największą w Polsce i jedną z większych w Europie regionalną bazę danych o władzach gmin, historii, kulturze, gospodarce, ofertach inwestycyjnych, walorach turystycznych i przyrodniczych a także o prawie samorządowym, warunkach inwestycjach komunalnych i przetargach na roboty komunalne.

Strony uzgodniły współpracę w organizacji konferencji, szkoleń i seminariów poświęconych tematyce prezentacji gmin i miast w Internecie, ze szczególnym uzwględnieniem Międzynarodowej Konferencji "Miasta w Internecie" planowanej na 11-15 czerwca 1997 roku w Tarnowie, Bochni i Nowym Sączu z udziałem ok. 200 gmin z Europy i Ameryki.

Kazimierz Barczyk Przewodniczący Zarządu SGM
Roman Ciepiela Prezydent Miasta Tamowa