Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski

Rezolucja

Rezolucja VIII Walnego Zebrania SGM popierająca inicjatywę powołania Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych "Małopolska - Śląsk" otwartego dla gmin i przedsiębiorstw z obu regionów.

Zgromadzeni na Walnym Zebraniu Stowarzyszenia Gmin Małopolski, organizacji regionalnej zrzeszającej 137 miast i gmin deklarujemy poparcie dla inicjatywy powołania Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych "Małopolska - Śląsk" otwartego dla gmin i przedsiębiorstw z obu regionów.

Apelujemy jednocześnie do gmin i przedsiębiorstw historycznej Małopolski z terenu 15 województw o zaangażowanie kapitałowe i organizacyjne w realizację tego przedsięwzięcia. Małopolska i Śląsk coraz bardziej zacieśniają swoją współpracę, w tym przede wszystkim gospodarczą. Obszar Małopolski i Śląska, zamieszkały, przez kilkanaście milionów ludzi i wytwarzający ponad 1/3 dochodu narodowego ma szczególne znaczenie dla potencjału całej Polski. Lawinowo wzrasta zapotrzebowanie na konkretne przejawy współpracy. Na taką współpracę czekają gminy, przedsiębiorstwa, ośrodki naukowe, a także mieszkańcy obu regionów. Istotnym obszarem takiej współpracy staje się dziedzina ubezpieczeń gospodarczych. Cieszymy się, że Zarząd Związku Gmin Górnego Śląska i Północnych Moraw, zrzeszający gminy z obszaru Śląska wstępnie poparł tę propozycję.

W Małopolsce po raz pierwszy na ziemiach polskich, już w 1816 roku ks. Stanisław Staszic założył w Hrubieszowie Rolnicze Towarzystwo Ratowania się Wspólnie w Nieszczęściach. W 1890 roku Franciszek Stefczyk założył w Małopolsce pierwszą wiejską spółdzielnię oszczędnościowo-pożyczkową. W okresie międzywojennym 70 % polskiego rynku ubezpieczeniowego było zorganizowane w postaci samorządowej.

Powołanie Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych umożliwi zorganizowanie i zagospodarowanie części kapitału w obu makroregionach, stworzy członkom TUW źródła taniego finansowania przedsięwzięć modernizacyjnych związanych z instytucjami zmniejszającymi prawdopodobieństwo wystąpienia szkody losowej i przyczyni się do aktywizacji gospodarczej obu makroregionów.

Kazimierz Gąsior
Przewodniczący VIII Walnego Zebrania SGM
Przewodniczący Rady Miejskiej w Tarnobrzegu