Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski

Stanowisko

Stanowisko
Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Małopolski
w sprawie budowy nowoczesnego Szpitala Uniwersyteckiego
w Krakowie-Prokocimiu


W imieniu samorządów skupionych w Stowarzyszeniu Gmin i Powiatów Małopolski domagamy się podjęcia pilnych działań w sprawie uratowania budowy nowoczesnego Szpitala Uniwersyteckiego w Prokocimiu z tysiącem łóżek, 24 salami operacyjnymi, oddziałem ratunkowym i lądowiskiem dla helikoptera, ważnego dla zdrowia mieszkańców Krakowa i kilkudziesięciu gmin południowej Małopolski.

Zgodnie z planami do Prokocimia mają się przenieść kliniki z ulicy Kopernika, które funkcjonują w starych, ponadstuletnich budynkach, w złym stanie, bez dobrego zaplecza technicznego i gospodarczego, bez dobrego dojazdu i braku miejsc parkingowych.

Przypominamy, że w ramach Wieloletniego Programu Rządowego na lata 2005-2013 Szpital Uniwersytecki ma zagwarantowaną z budżetu centralnego dotację celową w kwocie 800 milionów złotych na budowę nowoczesnego szpitala na terenie zarezerwowanych 15 ha w Prokocimiu.  Jak dotąd wydano na dokumentację projektową kwoty zbliżone zaledwie do 1% zarezerwowanych środków.

Całość inwestycji blokowana jest przez sądowe protesty "ekologów" z Towarzystwa na rzecz Ochrony Przyrody, którzy nie zgadzają się na wycięcie stu drzewek-samosiejek, które wyrosły na terenie zarezerwowanym pod inwestycję. Obecnie sprawa utknęła w Naczelnym Sądzie Administracyjnym (tacy "ekolodzy", którzy "dla sportu" składają kolejne skargi i odwołania określani są przez ich oponentów mianem  "ekoterrorystów").

Niedopuszczalnym i najgorszym rozwiązaniem byłoby niewykorzystanie zagwarantowanych na budowę Szpitala Uniwersyteckiego 800 milionów złotych z budżetu centralnego i odebranie ich Collegium Medicum UJ przez Rząd.

Apelujmy do Rządu i Parlamentu o nowelizację prawa uniemożliwiającą sabotowanie najważniejszych przedsięwzięć decydujących o bezpieczeństwie, zdrowiu, życiu i śmierci setek tysięcy osób.  

Należy podkreślić, że na terenie prawobrzeżnego Krakowa, a zwłaszcza 300.tysięcznego Podgórza, nie  ma oprócz Szpitala Dziecięcego, żadnego publicznego Szpitala. Pozostałe kilkanaście krakowskich szpitali specjalistycznych mieści się na terenie lewobrzeżnego Krakowa. Zmiana tej sytuacji jest konieczna ze względu bezpieczeństwa, czasu transportu chorych na zabiegi ratujące życie - nie tylko z tej części Krakowa, ale również dla dalszych 300 tys. mieszkańców z kilkudziesięciu miejscowości położonych na południe od Krakowa.
 
Zofia Oszacka
Wiceprzewodnicząca SGiPM

Kazimierz Barczyk
Przewodniczący SGiPM

Kraków, 4 grudnia 2012 r.

**********

Uchwały Rad Dzielnic m. Krakowa w sprawie popracia dla budowy nowoczesnego Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie - Prokocimiu, plik pdf >>>