Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski

Stanowisko Zarządu SGM

Stanowisko Zarządu Stowarzyszenia Gmin Małopolski w sprawie sytuacji rynku paliwowego w Polsce południowej

Stowarzyszenie Gmin Małopolski, zrzeszające 135 miast i gmin z Polski południowej zwraca się do Rządu RP oraz instytucji państwowych odpowiedzialnych za funkcjonowanie rynku paliwowego o uwzględnienie w planach rozwoju polskiego przemysłu paliwowego braku rafinerii w Polsce południowej. Polska potrzebuje nowej rafinerii, jako że obecnie importuje ok. 1/3 benzyn i oleju napędowego, a rozwój rynku motoryzacyjnego jest dynamiczny.

Opracowanie projektów budowy rafinerii na południu Polski oraz realizacja takich strategicznych projektów jest warunkiem rozwoju dla rynku paliwowego, rozwoju gospodarczego Państwa oraz naszego makroregionu na przełomie XX i XXI wieku.

Niezbędnym elementem rozwoju przemysłu paliwowego jest dokończenie budowy rurociągu do centrum Małopolski (przerwanej przed laty w rejonie Częstochowy), celem zapewnienia pełnego zaopatrzenia południa Polski w produkty paliwowe, w tym także z Portu Północnego.

Podkreślenia wymaga fakt, iż uzyskanie samodzielności w zakresie obsługi potrzeb paliwowych rynku południowej Polski może stać się nie tylko bodźcem dla gospodarczego rozwoju tego regionu. Stanowi także element gwarancji bezpieczeństwa narodowego, wyrażającego się również w możliwości stabilizacji cen paliw na niższym niż dotychczas poziomie, bez względu na sytuację na rynkach międzynarodowych.

Z uwagi na kosztowny i odległy transport benzyny z rafinerii zlokalizowanych głównie w Polsce północnej, benzyna jest droższa na południu kraju, które jest przecież szczególnie intensywnie uprzemysłowione i zaludnione.

Kraków, dnia 03.12.1996