Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski

Uchwała Rady SGM

Uchwała Rady SGM nr 14/93 uchwalona podczas posiedzenia w dniu 6 grudnia 1993

Rada Stowarzyszenia Gmin Małopolski podczas posiedzenia w dniu 6 grudnia 1993 przyjęła z zadowoleniem informacje, iż Konferencja Rady Federacji Związków i Stowarzyszeń Gmin Polskich zorganizowana przez SGM w Krakowie 12 -13 listopada br., była pierwszym istotnym krokiem w kierunku właściwego traktowania reprezentacji samorządów przez Rząd RP. Wyrażamy satysfakcję z pozytywnej reakcji Rządu RP na postulaty samorządów i ich krajowej reprezentacji w sprawie odblokowania programu pilotażowego.

Rozumiemy równocześnie, że krok ten dotyczy zgody Rządu RP na pełną realizację II etapu reformy samorządowej, poprzez wdrożenie programu powiatów ziemskich w przewidzianym terminie, tj. od 1 stycznia 1995 roku.