Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski

Uchwała Rady SGM w sprawie powołania Kolegium Redakcyjnego czasopisma "Wspólnota Małopolska"