Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski

Uchwała w sprawie ustanowienia Dyplomu Honorowego - Małopolski Samarytanin