Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski

Uchwała Zarządu SGiPM w sprawie zwołania XXXI Walnego Zebrania Członków SGiPM