Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski

Uchwała Zarządu SGiPM w sprawie zwołania XXXIII Walnego Zebrania Członków SGiPM