konferencje     małopolanie roku     podarujmy dzieciom lato     wspólnota małopolska    
       
UCHWAŁY SGiPM
2017-03-08
Stanowisko Zarządu Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Małopolski w sprawie planowanych zmian statusu wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej.   czytaj całość  >>
2016-12-13
Apel SGiPM w związku z powołaniem Rady Konsultacyjnej ds. Działaczy Opozycji Antykomunistycznej i Osób Represjonowanych Województwa Małopolskiego.   czytaj całość  >>
2016-06-30
Stanowisko na Konferencję Szybka Kolej Aglomeracyjna dla mieszkańców Krakowa i Małopolski.   czytaj całość  >>
2016-06-21
Stanowisko Walnego Zebrania Członków SGiPM w sprawie utworzenia powszechnego samorządu gospodarczego w Polsce.   czytaj całość  >>
2016-06-21
Stanowisko Walnego Zgromadzenia Członków SGIPM z okazji 25-lecia powstania SGiPM.   czytaj całość  >>
2016-06-21
Stanowisko Walnego Zgromadzenia Członków SGiPM w sprawie ochrony powietrza.   czytaj całość  >>
2016-06-21
Stanowisko Walnego Zgromadzenia Członków SGiPM w sprawie planowanych podwyżek cen wody.   czytaj całość  >>
2016-06-21
Stanowisko SGiPM w sprawie rozwoju komunikacji i transportu w Małopolsce.   czytaj całość  >>
2016-06-21
Stanowisko SGiPM w sprawie budowy Kanału Śląskiego i żeglugi śródlądowej.   czytaj całość  >>
2016-05-31
Apel Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Małopolski w sprawie Światowych Dni Młodzieży w Krakowie w 2016 r.   czytaj całość  >>
2016-02-18
Uchwała zarządu SGiPM w sprawie wyboru Laureatów Konkursu Lider Małopolski 2015.   czytaj całość  >>
2015-12-28
Apel Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Małopolski do Carrefour Polska sp. z o.o. w sprawie natychmiastowego wyrażenia zgody na udostępnienie części terenu użytkowanego wieczyście od Skarbu Państwa na budowę stacji Szybkiej Kolei Aglomeracyjnej Kraków Sanktuarium w Łagiewnikach przy Centrum Jana Pawła II.   czytaj całość  >>
2015-10-09
Stanowisko XXVIII Walnego Zebrania Członków SGiPM o kierunkach wielowymiarowego rozwoju.   czytaj całość  >>
2015-09-02
Stanowisko Federacji Regionalnych Związków i Powiatów RP dot. Obrony Terytorialnej Kraju.   czytaj całość  >>
2015-08-11
Apel Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Małopolski w sprawie przesunięcia przedsięwzięcia dotyczącego budowy nowej linii kolejowej Podłęże - Szczyrzyc - Tymbark oraz modernizacji linii Chabówka - Nowy Sącz i Nowy Sącz - granica państwa z listy rezerwowej na listę podstawową Krajowego Programu Kolejowego.   czytaj całość  >>
2015-03-24
Apel o przyjęcie na stałe w Małopolsce rodziny Pani Walentyny Staruszko - Prezesa Towarzystwa Kultury Polskiej w Donbasie.   czytaj całość  >>
2015-01-21
Apel SGiPM w sprawie zniesienia limitu 5 mln Euro wartości projektów w obszarze kultury i dziedzictwa kulturowego finansowanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020 dla umożliwienia budowy Centrum Muzeyki - Filharmonii Krakowskiej.   czytaj całość  >>
2015-01-19
Apel Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Małopolski o wpisanie i zapewnienie finansowania w ramach rządowego Programu budowy dróg krajowych na lata 2014-2023 kluczowych dla Małopolski inwestycji drogowych: S7, Beskidzkiej Drogi Integracyjnej i "Sądeczanki".   czytaj całość  >>
2015-01-08
Apel Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Małopolski w sprawie umożliwienia wsparcia w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020 inwestycji związanej z budową infrastruktury kultury o strategicznym znaczeniu - Centrum Muzyki - Filharmonii Krakowskiej.   czytaj całość  >>
2014-10-31
Apel Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Małopolski do Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie budowy w Małopolsce drogi ekspresowej S7.   czytaj całość  >>
wszystkich: 216 na stronach: 11   <<  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11   >>
najnowsze                           Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski