konferencje     małopolanie roku     podarujmy dzieciom lato     wspólnota małopolska    
       
UCHWAŁY SGiPM
1996-01-30
Opinia Zarządu Stowarzyszenia Gmin Małopolski do projektu Ustawy o Powiecie Samorządowym.   czytaj całość  >>
1995-12-10
Oświadczenie przyjęte na spotkaniu Prezydentów, Burmistrzów i Wójtów oraz Przewodniczących Rad Gmin i Marszałków Sejmików Samorządowych zgromadzonych dnia 10 XII 1995 roku w sali obrad Stołecznego Królewskiego Miasta Krakowa na zaproszenie Stowarzyszenia Gmin Małopolski.   czytaj całość  >>
1995-11-21
Uchwała Walnego Zgromadzenia Delegatów SGM - stanowisko Gmin Małopolskich w sprawie subwencji oświatowej w 1996 roku.   czytaj całość  >>
1995-06-19
Stanowisko Stowarzyszenia Gmin Małopolski w sprawie projektu nowego prawa energetycznego przyjęte na konferencji w dniu 19 czerwca 1995 r. w Krakowie.   czytaj całość  >>
1994-09-30
Memoriał w sprawie funkcjonowania i rozwoju Lotniska Kraków-Balice.   czytaj całość  >>
1994-02-15
Stanowisko Stowarzyszenia Gmin Małopolski w sprawie zgłoszonego przez grupę postów SLD projektu ustawy "Ordynacja wyborcza do rad gmin".   czytaj całość  >>
1993-12-16
Porządek obrad Rady Stowarzyszenia Gmin Małopolski.   czytaj całość  >>
1993-12-06
Uchwała Rady SGM nr 14/93.   czytaj całość  >>
1993-12-06
Uchwała Rady SGM nr 15/93.   czytaj całość  >>
1993-12-06
Uchwała Rady SGM nr 16/93.   czytaj całość  >>
1993-12-06
Informacja Rady SGM na temat zasad wspólpracy kilkudziesięciu gmin Małopolski z gminami Ukrainy i Słowacji.   czytaj całość  >>
1993-06-30
Apel do Parlamentu, Prezydenta i Rządu Rzeczypospolitej Polskiej.   czytaj całość  >>
1993-06-30
Uchwała Programowa Stowarzyszenia Gmin Małopolski.   czytaj całość  >>
1993-06-14
Uchwała Rady SGM w sprawie przestąpienie Stowarzyszenia Gmin Małopolski do Federacji Samorządów Terytorialnych.   czytaj całość  >>
1993-03-30
Nowe szkoły, ale - wnioski uczestników narady zorganizowanej przez Stowarzyszenie Gmin Małopolski.   czytaj całość  >>
1993-01-12
Rezolucja w sprawie warunków dla rozwoju gospodarczego Polski Południowo-Wschodniej.   czytaj całość  >>
1992-08-03
Uchwała Rady SGM w sprawie powołania Kolegium Redakcyjnego czasopisma "Wspólnota Małopolska".   czytaj całość  >>
1992-06-15
Uchwała Rady SGM w sprawie powołania komisji problemowych   czytaj całość  >>
1992-06-15
Uchwała Rady Stowarzyszenia Gmin Małopolski w sprawie utworzenia regionalnej sieci radiowej.   czytaj całość  >>
1992-02-11
Uchwała Walnego Zebrania Stowarzyszenia Gmin Małopolski w sprawie anulowania nieuzasadnionych obciążeń miast i gmin z tytułu zobowiązań skarbu Państwa wynikających z uchwały Rady Ministrów nr 268 z roku 1982.   czytaj całość  >>
wszystkich: 221 na stronach: 12   <<  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12   >>
najnowsze                           Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski