konferencje     małopolanie roku     podarujmy dzieciom lato     wspólnota małopolska    
       
UCHWAŁY SGiPM
2013-06-17
Apel XXVI Walnego Zebrania Członków SGiPM w sprawie podjęcia przez Rząd pilnych negocjacji z Komisją Europejską umożliwiających włączenie do Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich działań z zakresu infrastruktury: wodno - ściekowej, melioracyjnej i drogowej.   czytaj całość  >>
2013-06-17
Apel XXVI Walnego Zebrania Członków SGiPM w sprawie podjęcia przez Rząd pilnych negocjacji z Komisją Europejską umożliwiających finansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego modernizacji oraz budowy i przebudowy dróg lokalnych.   czytaj całość  >>
2013-06-17
Apel XXVI Walnego Zebrania Członków SGiPM w sprawie podjęcia przez Rząd pilnych negocjacji z Komisją Europejską zmierzających do umożliwienia finansowania z funduszy UE inwestycji z zakresu infrastruktury czasu wolnego, w tym w ramach rekultywacji terenów zdegradowanych.   czytaj całość  >>
2013-06-07
Apel Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Małopolski w sprawie podjęcia przez Premiera i Rząd pilnych negocjacji z Komisją Europejską umożliwiających wsparcie z funduszy unijnych na lata 2014 - 2020 infrastruktury sportowej do organizacji Zimowych Igrzysk Olimpijskich w Krakowie w 2022 r.   czytaj całość  >>
2013-04-25
Stanowisko Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Małopolski w sprawie dziedziczonych przez gminy spadków oraz egzekucji z mienia gminy przekraczającej wartość otrzymanego spadku.   czytaj całość  >>
2013-02-05
Wspólne stanowisko regionalnych korporacji samorządowych reprezentowanych na spotkaniu w Konstantynowie Łódzkim w dniu 5 lutego 2013 r. w sprawie projektu ustawy o współdziałaniu w samorządzie terytorialnym na rzecz rozwoju lokalnego i regionalnego.   czytaj całość  >>
2013-01-18
Apel Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Małopolski w sprawie ustanowienia siedziby Zarządu Dorzecza Wisły w Krakowie.   czytaj całość  >>
2012-12-14
Stanowisko Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Małopolski w sprawie zwalczania smogu w Krakowie i Małopolsce.   czytaj całość  >>
2012-12-04
Stanowisko Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Małopolski w sprawie budowy nowoczesnego Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie-Prokocimiu   czytaj całość  >>
2012-10-16
Stanowisko Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski na Małopolską Konferencję Samorządową Transport i komunikacja w Małopolsce do 2020 roku - szanse i zagrożenia w sprawie kluczowych inwestycji drogowych w Małopolsce.   czytaj całość  >>
2012-10-16
Stanowisko Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Małopolski na Małopolską Konferencję Samorządową Transport i komunikacja w Małopolsce do 2020 roku - szanse i zagrożenia w sprawie rozwoju transportu kolejowego w Małopolsce.   czytaj całość  >>
2012-09-17
Stanowisko Zarządu Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Małopolski w sprawie organizacji w Krakowie i Małopolsce Zimowych Igrzysk Olimpijskich w 2022-2026 r. przez Polskę we współpracy ze Słowacją.   czytaj całość  >>
2012-06-12
Apel XXV Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Małopolski w sprawie przekazania przez Ministra Obrony Narodowej terenów wojskowych w centrum Krakowa pod budowę Filharmonii Krakowskiej - Centrum Muzyki.    czytaj całość  >>
2012-06-12
Stanowisko XXV Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Małopolski w sprawie organizacji w Krakowie i Zakopanem Zimowych Igrzysk Olimpijskich w 2026 r. przez Polskę i Słowację.   czytaj całość  >>
2012-06-12
Apel XXV Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Gmin I Powiatów Małopolski w sprawie powołania Fundacji Przeciwko Zniesławianiu Polski.   czytaj całość  >>
2012-06-12
Apel XXV Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Małopolski w sprawie budowy w Krakowie Centrum Nauki im. Mikołaja Kopernika.   czytaj całość  >>
2012-06-12
Stanowisko XXV Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Małopolski w sprawie rozwoju transportu kolejowego w Małopolsce.   czytaj całość  >>
2012-06-12
Stanowisko XXV Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Małopolski w sprawie rozwoju w Małopolsce sacroturystyki i powołania Małopolskiego Forum Turystyki Religijnej i Pielgrzymkowej.   czytaj całość  >>
2012-06-12
Stanowisko XXV Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Małopolski w sprawie zorganizowania Światowych Dni Młodzieży w Krakowie w 2015 r.   czytaj całość  >>
2012-06-12
Stanowisko XXV Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Małopolski wykluczenia części terenów górskich oraz ograniczenia prawie połowy Małopolski w odbiorze naziemnej telewizji cyfrowej od lipca 2013 r.   czytaj całość  >>
wszystkich: 221 na stronach: 12   <<  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11   >>
najnowsze



                           Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski