konferencje     małopolanie roku     podarujmy dzieciom lato     wspólnota małopolska    
       
UCHWAŁY SGiPM
2012-06-12
Stanowisko XXV Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Małopolski w sprawie wdrażania ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.   czytaj całość  >>
2012-06-12
Stanowisko XXV Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Małopolski w sprawie zniesienia opłat roamingowych w Unii Europejskiej.   czytaj całość  >>
2012-05-23
Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski apeluje do Ministra Administracji i Cyfryzacji, Ministra Infrastruktury oraz Urzędu Komunikacji Elektronicznej o podjęcie pilnych działań w sprawie zapewnienia odbioru naziemnej telewizji cyfrowej wszystkim mieszkańcom Małopolski, ze szczególnym uwzględnieniem terenów górskich.   czytaj całość  >>
2012-01-19
Stanowisko SGiPM w sprawie planowanych zmian w ustawie o finansach publicznych.   czytaj całość  >>
2012-01-09
Uchwała Zarządu Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Małopolski w sprawie zorganizowania Światowych Dni Młodzieży w Krakowie w 2015 r.    czytaj całość  >>
2012-01-09
Uchwała Zarządu Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Małopolski w sprawie rozwoju w Małopolsce turystyki pielgrzymkowej i religijnej.    czytaj całość  >>
2011-07-13
Apel Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Małopolski w sprawie propozycji zmniejszenia rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej.   czytaj całość  >>
2011-06-28
Uchwała Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Małopolski w sprawie wyboru Przewodniczącego, Zarządu i Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Małopolski.   czytaj całość  >>
2011-06-28
Stanowisko Walnego Zgromadzenia Członków SGiPM w sprawie projektu Strategii Rozwoju Województwa Małopolskiego.   czytaj całość  >>
2011-06-28
Stanowisko Walnego Zgromadzenia Członków SGiPM w sprawie Zintegrowanego Systemu Komunikacji w Krakowskim Obszarze Metropolitalnym.   czytaj całość  >>
2011-06-28
Stanowisko Walnego Zgromadzenia Członków SGiPM w sprawie pilnego podjęcie ponownych prac nad ustawą o rozwoju społeczno - gospodarczym regionów górskich.   czytaj całość  >>
2011-06-28
Stanowisko Walnego Zgromadzenia Członków SGiPM w sprawie najważniejszych inwestycji drogowych w Małopolsce.   czytaj całość  >>
2011-06-28
Stanowisko Walnego Zgromadzenia Członków SGiPM w sprawie nowych regulacji prawnych dotyczących zadłużania się i poziomu deficytu budżetowego jednostek samorządu terytorialnego, szczególnie celem utrzymania wysokiego poziomu wykorzystania funduszy UE.   czytaj całość  >>
2011-06-28
Stanowisko Walnego Zgromadzenia Członków SGiPM w sprawie jak najszybszego przyjęcia wieloletniego programu przeciwpowodziowego dla pięciu województw - "Programu Ochrony przed Powodzią w Dorzeczu Górnej Wisły", którego celem jest sukcesywne podnoszenie bezpieczeństwa przeciwpowodziowego, przez podjęcie odpowiednich.   czytaj całość  >>
2011-06-28
Stanowisko Walnego Zgromadzenia Członków SGiPM w sprawie rozwoju turystyki pielgrzymkowej i religijnej w Małopolsce.   czytaj całość  >>
2011-06-21
Stanowisko Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Małopolski na Konferencję "Dziedzictwo Jana Pawła II Wielkiego w projektach edukacyjnych, promocyjnych i turystycznych Małopolski".   czytaj całość  >>
2011-06-02
Uchwała Zarządu Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Małopolski w sprawie zwołania XXIV Walnego Zebrania Członków SGiPM.   czytaj całość  >>
2011-03-21
Stanowisko Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Małopolski na Konferencję Gospodarka cieplna w gminie - ochrona powietrza w Małopolsce. Wysokoenergooszczędne budynki w gminach.   czytaj całość  >>
2011-02-21
Apel Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Małopolski w sprawie udziału Gmin i Powiatów w konsultowaniu projektu Strategii Rozwoju Województwa Małopolskiego na lata 2011-2020.   czytaj całość  >>
2010-10-19
Stanowisko SGiPM na Konferencję "Jak pokonać korki w Krakowie. Zintegrowany System Komunikacji w Krakowskim Obszarze Metropolitalnym. Szybka Kolej Miejska. Metro czy Premetro w Krakowie".   czytaj całość  >>
wszystkich: 221 na stronach: 12   <<  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11   >>
najnowsze                           Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski