konferencje     małopolanie roku     podarujmy dzieciom lato     wspólnota małopolska    
       
UCHWAŁY SGiPM
2010-09-30
Stanowisko SGiPM w sprawie rozwoju współpracy między Samorządami Województwa Śląskiego i Małopolskiego.   czytaj całość  >>
2010-09-22
Apel Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Małopolski w sprawie adaptacji budynku dla nowej siedziby Wojewódzkiego Szpitala Okulistycznego w Krakowie.   czytaj całość  >>
2010-07-02
Apel Kazimierza Barczyka, Przewodniczącego SGiPM do Radnych, Wójtów, Burmistrzów i Prezydentów Miast i Gmin wszystkich kadencji o uhonorowanie osób szczególnie zasłużonych dla Małych Ojczyzn, którzy swoim zaangażowaniem doprowadzili do tego, że dziś samorządy są najważniejszą i obdarzaną największym zaufaniem przez obywateli strukturą władzy w Polsce.   czytaj całość  >>
2010-04-24
Stanowisko Forum Konsultacyjnego Samorządów w sprawie usamorządowienia i regionalizacji telewizji i radia publicznego.   czytaj całość  >>
2010-02-15
Apel Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Małopolski do Posłów i Senatorów o podjęcie prac nad ustawą o rozwoju regionów górskich.   czytaj całość  >>
2009-12-10
Apel Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Małopolski do Sejmiku Województwa Małopolskiego w sprawie wydania Encyklopedii Województwa Małopolskiego.   czytaj całość  >>
2009-11-30
Apel Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Małopolski do Sejmiku Województwa Małopolskiego w sprawie budowy Filharmonii Krakowskiej.   czytaj całość  >>
2009-11-26
Apel Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Małopolski w sprawie ustanowienia roku 2010 w Małopolsce "Rokiem Jana Pawła II Wielkiego".   czytaj całość  >>
2009-11-02
Apel Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Małopolski w związku z epidemią grypy na Ukrainie do samorządów i mieszkańców Krakowa i Małopolski o udział we wspólnej akcji Solidarni z Ukrainą.   czytaj całość  >>
2009-10-21
Apel SGiPM do prof. Jerzego Buzka Przewodniczącego PE: w imieniu Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Małopolski, największej w Polsce regionalnej organizacji samorządu terytorialnego, zwracam się do Pana Przewodniczącego z apelem o poparcie inicjatywy utworzenia w Krakowie Regionalnego Biura Informacyjnego Parlamentu Europejskiego - Kazimierz Barczyk, Przewodniczący SGiPM.   czytaj całość  >>
2009-08-25
Apel o wyposażanie klas szkolnych w Małopolsce w sprzęt multimedialny i dostęp do internetu.   czytaj całość  >>
2009-06-22
W X rocznicę restytucji samorządu powiatowego i utworzenia samorządów wojewódzkich, a także u progu jubileuszu 20-lecia przywrócenia gminnego samorządu terytorialnego, Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Małopolski wyraża uznanie dla wszystkich małopolskich samorządowców, którzy skutecznie przyczyniają się do budowy społeczeństwa obywatelskiego i swoich Małych Ojczyzn - Uchwała XXII Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Małopolski.   czytaj całość  >>
2009-06-22
Zwiększenie możliwości rozwojowych regionu wynikające z członkostwa w Unii Europejskiej możliwe jest tylko wtedy, gdy organy administracji publicznej odpowiedzialne za tworzenie oraz realizację polityk są odpowiednio przygotowane do pełnienia swoich funkcji - Uchwała XXII Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Małopolski.   czytaj całość  >>
2009-06-04
Pismo Przewodniczącego SGiPM Kazimierza Barczyka do Ambasadora Republiki Węgierskiej w Polsce wyrażające głębokie zaniepokojenie docierającymi informacjami na temat planów likwidacji Konsulatu Generalnego Republiki Węgierskiej w Krakowie.   czytaj całość  >>
2008-11-29
Stanowisko Przewodniczącego Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego oraz Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Małopolski w sprawie usprawnienia powiązań komunikacyjnych na krzyżujących się w Koszycach drogach.   czytaj całość  >>
2008-10-17
Stanowisko Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Małopolski na Konferencję "Żeglowna Wisła w Małopolsce - Oświęcim - Kraków- Niepołomice - Koszyce - Gdańsk". Kraków frontem do Wisły".   czytaj całość  >>
2008-10-10
Stanowisko Konferencji samorządowej w 10. Rocznicę pierwszych wyborów do Rad Powiatów i Sejmików Województw "10 Lat Samorządu Powiatowego i Wojewódzkiego"   czytaj całość  >>
2008-07-04
Uchwała Zarządu Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Małopolski w sprawie delegacji przedstawicieli SGPiM do Rady Federacji Regionalnych Związków Gmin i Powiatów RP.   czytaj całość  >>
2008-07-04
Uchwała Zarządu Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Małopolski w sprawie wyboru władz Stowarzyszenia.   czytaj całość  >>
2008-06-03
Uchwała XXI Walnego Zebrania Delegatów Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Małopolski, Kraków, 3 czerwca 2008 r.   czytaj całość  >>
wszystkich: 221 na stronach: 12   <<  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11   >>
najnowsze                           Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski