konferencje     małopolanie roku     podarujmy dzieciom lato     wspólnota małopolska    
       
UCHWAŁY SGiPM
2008-01-29
Apel do Marszałków, Prezydentów, Starostów, Burmistrzów, Wójtów, Przewodniczących Rad i Radnych o wsparcie Projektu "Jan Paweł II - nasze wspomnienia" stworzonego dla upamiętnienia 30. rocznicy pontyfikatu Ojca Świętego.   czytaj całość  >>
2008-01-10
Uchwała Rady Federacji Regionalnych Związków Gmin i Powiatów RP w sprawie kontynuacji decentralizacji państwa i reformy samorządowej   czytaj całość  >>
2007-12-12
Stanowisko Federacji Regionalnych Związku Gmin i Powiatów RP oraz Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Małopolski z IV Ogólnopolskiej Konferencji Samorządowej "Jak finansować infrastrukturę miast i gmin"   czytaj całość  >>
2007-12-05
Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski zaprasza szczególnie polskie gminy, powiaty i województwa do udziału we wspólnej Akcji Pomocy Represjonowanym Polakom na Białorusi: Paczki żywnościowe na Święta Bożego Narodzenia i Nowego Roku. Celem Akcji jest stworzenie sieci pomocy polskim rodzinom osób represjonowanych na Białorusi oraz tych, którzy z racji swojej aktywności politycznej, zawodowej, dziennikarskiej i społecznej mają problemy materialne i nie mogą utrzymać swoich rodzin.   czytaj całość  >>
2007-10-08
Uchwały XX Walnego Zgromadzenia Delegatów Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Małopolski.   czytaj całość  >>
2007-09-26
Stanowisko Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Małopolski w sprawie zwiększenia zasięgu TVP 3 Kraków poprzez pilne wprowadzenie naziemnej telewizji cyfrowej w Małopolsce   czytaj całość  >>
2007-09-20
Stanowisko Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Małopolski na Małopolską Konferencję "Krakowski Obszar Metropolitalny - 172 mln euro na rozwój w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego"   czytaj całość  >>
2007-09-01
Apel Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Małopolski do Sołtysów i Dyrektorów Szkół w sprawie Akcji Budowania Boisk Sportowych we wszystkich wioskach Małopolski w związku z Mistrzostwami Europy w Piłce Nożnej Euro 2012 w Krakowie pod patronatem "Telewizji Kraków" i "Gazety Krakowskiej".   czytaj całość  >>
2007-08-15
Apel Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Małopolski w sprawie udziału w I Konkursie "Bezpieczne drogi w Małopolsce budujemy chodniki i ścieżki rowerowe".   czytaj całość  >>
2007-08-15
Zaproszenie Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Małopolski kierowane do Sołtysów i Członków Rad Sołeckich do udziału w I konkursie na najlepszą stronę internetową sołectwa w Małopolsce w 2007 roku.   czytaj całość  >>
2007-06-15
Apel Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Małopolski w sprawie wykorzystania odnawialnych źródeł energii na Małopolską Konferencję "Odnawialna Energia. Małe elektrownie wodne i wiatrowe, pompy cieplne i kolektory słoneczne".   czytaj całość  >>
2007-04-18
Apel Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Małopolski do Sejmików i Zarządów Województw: Małopolskiego, Podkarpackiego i Świętokrzyskiego w sprawie organizacji w Krakowie Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej EURO 2012.   czytaj całość  >>
2007-04-11
Apel Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Małopolski na konferencję w sprawie tworzenia Parków Technologicznych, Parków Przemysłowych i Stref Gospodarczych w Małopolsce.   czytaj całość  >>
2007-01-12
Uchwała o nadaniu Tytułu Małopolanina Roku 2006 Jego Eminencji Stanisławowi Kardynałowi Dziwiszowi.   czytaj całość  >>
2007-01-12
Uchwała o nadaniu Tytułu Małopolanina Roku 2006 Prezesowi Trybunału Konstytucyjnego Jerzemu Stępniowi.   czytaj całość  >>
2006-12-11
Stanowisko Zarządu Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Małopolski w sprawie arbitralnego prawa weta wojewodów wobec inwestycji samorządów finansowanych z funduszy UE.   czytaj całość  >>
2006-12-11
Stanowisko Zarządu Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Małopolski w sprawie poszerzenia reprezentacji obywatelskiej w samorządzie gminnym i jego jednostkach pomocniczych.   czytaj całość  >>
2006-10-30
Protest Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Małopolski przeciwko szykanowaniu Andżeliki Borys i jej współpracowników ze Związku Polaków na Białorusi.   czytaj całość  >>
2006-10-23
Stanowisko Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Małopolski oraz Federacji Regionalnych Związków Gmin i Powiatów RP na Ogólnopolską Konferencję "Współdziałanie samorządów w ochronie zdrowia. Ratownictwo medyczne po 1 stycznia 2007. Opieka doraźna i całodobowa. Finansowanie z UE w latach 2007 - 2013".   czytaj całość  >>
2006-10-19
Stanowisko Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Małopolski na V Małopolską Konferencję "Bezpieczna Gmina, Powiat, Województwo. Bezpieczna droga do szkoły."   czytaj całość  >>
wszystkich: 216 na stronach: 11   <<  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11   >>
najnowsze                           Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski