konferencje     małopolanie roku     podarujmy dzieciom lato     wspólnota małopolska    
       
UCHWAŁY SGiPM
2006-10-13
Stanowisko Zarządu Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Małopolski w sprawie współfinansowania projektów ze środków Unii Europejskiej w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 - 2013.   czytaj całość  >>
2006-07-05
Stanowisko Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Małopolski podjęte na nadzwyczajnym posiedzeniu Zarządu i Komisji Rewizyjnej SGiPM w Krakowie, dnia 5 lipca 2006 r. w sprawie podziału środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na województwa w latach 2007 - 2013.   czytaj całość  >>
2006-06-19
Apel XIX Walnego Zgromadzenia Delegatów Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Małopolski w sprawie wsparcia Centrum Jana Pawła II "Nie lękajcie się".   czytaj całość  >>
2006-06-19
Uchwała 1/2006 XIX Walnego Zgromadzenia Delegatów Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Małopolski w sprawie w sprawie inwestycji drogowych i komunalnych w Małopolsce.   czytaj całość  >>
2006-06-19
Uchwała 2/2006 XIX Walnego Zgromadzenia Delegatów Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Małopolski w sprawie ułatwienia procesu inwestycyjnego z funduszy UE 2007 - 2013.   czytaj całość  >>
2006-06-19
Uchwała 3/2006 XIX Walnego Zgromadzenia Delegatów Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Małopolski w sprawie algorytmu wyliczania wielkości środków finansowych na Regionalne Programy Operacyjne w latach 2007 - 2013.   czytaj całość  >>
2006-06-19
Uchwała 4/2006 XIX Walnego Zgromadzenia Delegatów Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Małopolski w sprawie wykonania budżetu udzielenia absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Małopolski za rok 2005.   czytaj całość  >>
2006-06-12
Stanowisko Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Małopolski na Ogólnopolską Konferencję Samorządową Ochrona Środowiska 2007 - 2013. Programy dla samorządów.   czytaj całość  >>
2006-01-16
Uchwała Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski o nadaniu Tytułu Małopolanina Roku 2005 Prof. Franciszkowi Ziejce.   czytaj całość  >>
2006-01-16
Uchwała Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski o nadaniu Tytułu Małopolanina Roku 2005 Adamowi Bujakowi.   czytaj całość  >>
2005-12-19
Stanowisko Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Małopolski w sprawie inwestycji drogowych i komunalnych w Małopolsce na Konferencję z udziałem Ministra Jerzego Polaczka.   czytaj całość  >>
2005-11-16
Stanowisko Zarządu Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Małopolski w sprawie Fundacji "NIE LĘKAJCIE SIĘ"   czytaj całość  >>
2005-06-28
Stanowisko Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Małopolski w sprawie rażącego braku środków z Budżetu Państwa na wypłaty stypendiów socjalnych.   czytaj całość  >>
2005-03-22
Stanowisko Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Małopolski na II Konferencję "Bezpieczne drogi w Małopolsce".   czytaj całość  >>
2004-06-30
Uchwała XVII Walnego Zgromadzenia Delegatów SGiPM w sprawie prac nad Narodowym Planem Rozwoju na lata 2007-2013.   czytaj całość  >>
2003-12-05
Uchwała Zarządu SGiPM w sprawie zniesienia wiz dla obywateli RP do Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej.   czytaj całość  >>
2003-06-23
Uchwała XVI Walnego Zgromadzenia Członków SGiPM w sprawie Preambuły do Konstytucji UE.   czytaj całość  >>
2003-06-23
Uchwała XVI Walnego Zgromadzenia Członków SGiPM w sprawie pilnej potrzeby naprawy finansów samorządowych.   czytaj całość  >>
2002-01-07
Rezolucja XIII Walnego Zgromadzenia Delegatów SGiPM w sprawie poselskich ustaw dotyczących ustroju samorządów terytorialnych w Polsce.   czytaj całość  >>
2001-09-14
Apel XIII Walnego Zgromadzenia Delegatów SGiPM w sprawie podpisania przez Prezydenta RP nowej Ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego   czytaj całość  >>
wszystkich: 216 na stronach: 11   <<  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11   >>
najnowsze                           Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski