konferencje     małopolanie roku     podarujmy dzieciom lato     wspólnota małopolska    
       
UCHWAŁY SGiPM
2001-05-28
Apel Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Małopolski w sprawie roli samorządu terytorialnego w procesie przygotowania do integracji Polski z Unią Europejską.   czytaj całość  >>
2000-05-29
Apel samorządów Małopolski uchwalony na WZC SGiPM o wsparcie budowy Świątyni Miłosierdzia Bożego w Krakowie-Łagiewnikach.   czytaj całość  >>
2000-05-29
Uchwała WZC Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Małopolski podjęta w 10 rocznicę odbudowy idei Samorządnej Rzeczpospolitej.   czytaj całość  >>
1999-12-20
Apel Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Małopolski do Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej, Prezesa Agencji Budowy i Eksploatacji Autostrad, Dyrektora Generalnego Dyrekcji Generalnej Dróg Publicznych, Prezesa Zarządu Polskich Kolei Państwowych, Prezesa Zarządu PP Porty Lotnicze o zdecydowane przyspieszenie inwestycji transportowych w Małopolsce.   czytaj całość  >>
1999-12-06
Deklaracja Małopolska Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Małopolski - Małopolska - obszar ekologicznie chroniony.   czytaj całość  >>
1998-09-29
Stanowisko Konferencji SGM: Powódź w Małopolsce - zapobieganie i likwidacja skutków.   czytaj całość  >>
1998-06-29
Uchwała Walnego Zebrania Stowarzyszenia Gmin Małopolski w sprawie zmiany Statutu SGM.   czytaj całość  >>
1998-06-29
Stanowisko IX Walnego Zebrania SGM w sprawie reformy administracji publicznej.   czytaj całość  >>
1997-10-11
Adres Kongresu Samorządów Terytorialnych RP do Jego Świątobliwości Ojca Świętego Jana Pawła II.   czytaj całość  >>
1997-10-09
Stanowisko Federacji Związków i Stowarzyszeń Gmin Polskich waz Stowarzyszenia Gmin Małopolski na otwarcie Konferencji "Współpraca samorządów lokalnych państw Grupy Wyszehradzkiej".   czytaj całość  >>
1997-10-09
Deklaracja Krakowska - przyjęta przez przedstawicieli samorządów lokalnych: Węgier, Czech, Słowacji, Słowenii, Ukrainy i Polski.   czytaj całość  >>
1997-07-11
Apel Fundacji EquiLibre w Krakowie i Stowarzyszenia Gmin Małopolski - "Akcja gminy - solectwom".   czytaj całość  >>
1997-06-27
Uchwała Zarządu Stowarzyszenia Gmin Malopolski w sprawie powołania specjalnych stref ekonomicznych w Małopolsce.   czytaj całość  >>
1997-06-27
Stanowisko przyjęte na posiedzeniu Kolegium Rektorów Szkół wyższych Krakowa z udziałem Prezydentów i Burmistrzów Małopolski i Śląska.   czytaj całość  >>
1997-06-27
Stanowisko zarządu Stowarzyszenia Gmin Małopolski w sprawie sytuacji szkolnictwa wyższego i nauki w Polsce.   czytaj całość  >>
1997-05-09
Komunikat ze Wspólnego Posiedzenia Zarządów Stowarzyszenia Gmin Małopolski oraz związku Gmin Górnego Śląska i Północnych Moraw (Strony Polskiej), Kraków, dnia 9 maja 1997 roku.   czytaj całość  >>
1997-05-09
Stanowisko w sprawie obciążenia gmin podatkiem VAT w związku z wnoszeniem majątku do komunalnych spółek handlowych, uchwalone na wspólnym posiedzeniu zarządów Stowarzyszenia Gmin Małopolski i Związku Gmin Górnego Śląska i Północnych Moraw w dniu 8 i 9 maja 1997 roku w Krakowie.   czytaj całość  >>
1997-05-09
Stanowisko w sprawie wprowadzenia zakazu reprezentowania przez radnych interesów gminy w organach zarządzających, kontrolnych i rewizyjnych spółek handlowych, uchwalone na wspólnym posiedzeniu zarządów Stowarzyszenia Gmin Małopolski i Związku Gmin Górnego Śląska i Północnych Moraw w dniu 8 i 9 maja 1997 roku w Krakowie.   czytaj całość  >>
1997-05-09
Stanowisko w sprawie nałożenia na gminy nowych zadań w zakresie oświaty bez zapewnienia środków finansowych, uchwalone na wspólnym posiedzeniu zarządów Stowarzyszenia Gmin Małopolski i Związku Gmin Górnego Śląska i Północnych Moraw w dniu 8 i 9 maja 1997 roku w Krakowie.   czytaj całość  >>
1997-05-09
Rezolucja wyrażająca spreciw wobec pozbawienia znacznych grup obywateli możliwości uzyskiwania dopłat do ciepłej wody i centralnego ogrzewania, uchwalona na wspólnym posiedzeniu zarządów Stowarzyszenia Gmin Małopolski i Związku Gmin Górnego Śląska i Północnych Moraw w dniu 8 i 9 maja 1997 roku w Krakowie.   czytaj całość  >>
wszystkich: 216 na stronach: 11   <<  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11   >>
najnowsze                           Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski