konferencje     małopolanie roku     podarujmy dzieciom lato     wspólnota małopolska    
       
UCHWAŁY SGiPM
1997-04-25
Uchwała VIII Walnego Zebrania SGM podjęta w przeddzień rozpoczęcia Pielgrzymki Ojca Świętego do Ojczyzny.   czytaj całość  >>
1997-04-25
Apel VIII Walnego Zebrania SGM o wzięcie udziału w referendum konstytucyjnym zarządzonym na 25 maja 1997 roku.   czytaj całość  >>
1997-04-25
Rezolucja VIII Walnego Zebrania SGM popierająca inicjatywę powołania Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych "Małopolska - Śląsk" otwartego dla gmin i przedsiębiorstw z obu regionów.   czytaj całość  >>
1997-04-25
Rezolucja VIII Walnego Zebrania SGM w sprawie zintensyfikowania współpracy w ramach Państw Grupy Wyszehradzkiej.   czytaj całość  >>
1997-04-25
Apel VIII Walnego Zebrania SGM o realizowanie konsekwentnej polityki zmierzającej do zapewnienia Polsce pełnoprawnego udziału w Pakcie Północnoatlantyckim.   czytaj całość  >>
1997-04-25
Apel VIII Walnego Zebrania SGM o zacieśnienie dobrosąsiedzkiej, przyjacielskiej współpracy między Ukrainą i Polską.   czytaj całość  >>
1997-04-25
Rezolucja VIII Walnego Zebrania SGM w sprawie utworzenia w głównych miastach Małopolski wyższych szkół zawodowych pod patronatem m.in. uczelni krakowskich.   czytaj całość  >>
1997-04-25
Rezolucja VIII Walnego Zebrania SGM w sprawie udzielenia Związkowi Międzygminnemu "Zimowa Olimpiada 2006" niezbędnej pomocy finansowej i merytorycznej   czytaj całość  >>
1997-04-25
Apel VIII Walnego Zebrania SGM do Rządu RP o pilne dokończenie reformy samorządowej.   czytaj całość  >>
1997-04-25
Rezolucja VIII Walnego Zebrania SGM wyrażająca sprzeciw wobec zgłaszanych projektów nowelizacji samorządowej ordynacji wyborczej.   czytaj całość  >>
1997-04-08
Stanowisko Stowarzyszenia Gmin Małopolski w sprawie projektów likwidacji lokalnych - regionalnych programów informacyjnych Telewizji Publicznej.   czytaj całość  >>
1997-04-08
Informacja SGM - Stowarzyszenie Gmin Małopolski dla Polaków w Kazachstanie.   czytaj całość  >>
1997-03-25
List Otwarty do Telekomunikacji Polskiej SA i innych operatorów telekomunikacyjnych (GSM, Centertel, Telbank) w sprawie integracji usług telekomunikacyjnych Małopolski i Śląska.   czytaj całość  >>
1997-03-21
Apel Zarządu Stowarzyszenia Gmin Małopolski w sprawie ratowania Stoczni Gdańskiej.   czytaj całość  >>
1997-03-03
List Zarządu SGM do Dariusza Rosatiego Ministra Spraw Zagranicznych RP.   czytaj całość  >>
1997-01-23
List Zarządu SGM w sprawie Małopolskiego Centrum Internetu "Małopolska On Line".   czytaj całość  >>
1997-01-17
Memoriał Stowarzyszenia Gmin Małopolskich w sprawie najważniejszych inwestycji centralnie finansowanych - Małopolska 2000.   czytaj całość  >>
1997-01-09
Oświadczenie Zarządu SGM w sprawie Małopolskiego Centrum Internetu "Małopolska On Line".   czytaj całość  >>
1996-12-20
Apel Zarządu SGM do Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie Międzynarodowego Portu Lotniczego w Krakowie im. Jana Pawła II.   czytaj całość  >>
1996-12-12
List Zarządu SGM do Bolesława Sulika Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji.   czytaj całość  >>
wszystkich: 216 na stronach: 11   <<  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11   >>
najnowsze                           Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski