konferencje     małopolanie roku     podarujmy dzieciom lato     wspólnota małopolska    
       
UCHWAŁY SGiPM
1997-01-23
List Zarządu SGM w sprawie Małopolskiego Centrum Internetu "Małopolska On Line".   czytaj całość  >>
1997-01-17
Memoriał Stowarzyszenia Gmin Małopolskich w sprawie najważniejszych inwestycji centralnie finansowanych - Małopolska 2000.   czytaj całość  >>
1997-01-09
Oświadczenie Zarządu SGM w sprawie Małopolskiego Centrum Internetu "Małopolska On Line".   czytaj całość  >>
1996-12-20
Apel Zarządu SGM do Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie Międzynarodowego Portu Lotniczego w Krakowie im. Jana Pawła II.   czytaj całość  >>
1996-12-12
List Zarządu SGM do Bolesława Sulika Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji.   czytaj całość  >>
1996-12-03
Stanowisko Zarządu Stowarzyszenia Gmin Małopolski w sprawie sytuacji rynku paliwowego w Polsce południowej.   czytaj całość  >>
1996-11-15
Uchwała Zarządu Stowarzyszenia Gmin Małopolski w sprawie decentralizacji Telewizji Publicznej.   czytaj całość  >>
1996-10-31
Opinia Stowarzyszenia Gmin Małopolski w sprawie dokumentu "Państwo sprawne, przyjazne, bezpieczne - Założenia programu decentralizacji funkcji państwa i rozwoju samorządu terytorialnego".   czytaj całość  >>
1996-10-31
Wstępne założenia projektu "Małopolska - region funkcjonalny - pilotażowy model przyszlego regionu".   czytaj całość  >>
1996-09-29
Apel do mieszkańców Małopolski w sprawie udziału w wyborach do Izb Rolnych.   czytaj całość  >>
1996-09-04
Stanowisko w sprawie zawłaszczania dochodów gmin należnych z tytułu podatku od posiadania środków transportu.   czytaj całość  >>
1996-06-22
Komunikat o powołaniu Forum Polityków Małopolski.   czytaj całość  >>
1996-05-31
Rezolucje VII Walnego Zgromadzenia Delegatów Stowarzyszenia Gmin Małopolski.   czytaj całość  >>
1996-05-31
Przesłanie Zarządu Stowarzyszenia Gmin Małopolski i Prezydenta Miasta Krakowa do uczestników XX Generalnego Zgromadzenia Gmin i Regionów Europy w Salonikach.   czytaj całość  >>
1996-04-16
Pismo Zarządu SGM do Związku Gmin Górnego Śląska i Północnych Moraw.   czytaj całość  >>
1996-03-10
Informacja Zarządu SGM na temat współpracy polsko-niemieckiej w Małopolsce.   czytaj całość  >>
1996-02-29
List Zarządu SGM do J.E. ks. bp Kazimierza Nycza, Wikariusza Generalnego Archidiecezji Krakowskiej.   czytaj całość  >>
1996-02-15
Apel Stowarzyszenia Gmin Małopolski do Mieszkańców Małopolski w sprawie Referendum.   czytaj całość  >>
1996-01-30
Uchwała o nadaniu pierwszego i jedynego Tytułu Honorowego Małopolanina Najwybitniejszemu w dziejach Polakowi rodem z Małopolski Jego Świątobliwości Ojcu Świętemu Janowi Pawłowi II.   czytaj całość  >>
1996-01-30
Uchwała Zarządu Stowarzyszenia Gmin Małopolski o przyznaniu tytułu Małopolanina Roku 1995 Andrzejowi Zollowi Prezesowi Trybunału Konstytucyjnego, Profesorowi Uniwersytetu Jagiellońskiego.   czytaj całość  >>
wszystkich: 221 na stronach: 12   <<  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12   >>
najnowsze                           Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski