konferencje     małopolanie roku     podarujmy dzieciom lato     wspólnota małopolska    
       
KALENDARZ - ARCHIWUM
16.03.2017
Tryby nadzwyczajne zmiany decyzji z zakresu pomocy społecznej i świadczeń. Szkolenie organizowane przez SGiPM
Tryby nadzwyczajne zmiany decyzji z zakresu pomocy społecznej, świadczeń rodzinnych, świadczeń alimentacyjnych i świadczeń wychowawczych (500 plus) oraz wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej. Szkolenie organizowane przez SGiPM.
szczegóły  >>
09.03.2017
Ustalanie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu. Szkolenie organizowane przez SGiPM
Ustalanie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu w świetle obowiązujących przepisów. Projekt kodeksu budowlanego. Szkolenie organizowane przez SGiPM.
szczegóły  >>
23.02.2017
Przekształcenie współużytkowania wieczystego gruntów. Szkolenie organizowane przez SGiPM
Przekształcenie współużytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe we współwłasność gruntów w 2017 r. Szkolenie organizowane przez SGiPM.
szczegóły  >>
17.02.2017
Inwestycje infrastrukturalne. Program mieszkanie+. Konferencja Samorządowa
Inwestycje infrastrukturalne. Program mieszkanie+. Samorząd - Technologie - Finansowanie. Konferencja Samorządowa.
szczegóły  >>
16.02.2017
Zmiana ustawy o ochronie przyrody. Szkolenie organizowane przez SGiPM
Zmiana ustawy o ochronie przyrody - wycinka drzew i krzewów oraz zmiana ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko. Szkolenie organizowane przez SGiPM.
szczegóły  >>
08.02.2017 do 09.02.2017
Forum Budownictwa Pasywnego i Efektywności Energetycznej w Budownictwie
Forum Budownictwa Pasywnego i Efektywności Energetycznej w Budownictwie.
szczegóły  >>
02.02.2017
Świadczenia Wychowawcze Rodzina 500 plus. Problemy orzecznicze - szkolenie
Świadczenia Wychowawcze Rodzina 500 PLUS. Problemy orzecznicze - przyznawanie świadczeń, tryby zmiany i uchylania decyzji, zbieg praw rodziców do świadczenia, liczenie dochodu, zbieranie dokumentacji, skład rodziny. Szkolenie organizowane przez SGiPM.
szczegóły  >>
02.02.2017
VI Międzynarodowe Forum Gospodarki Odpadami w Polsce
VI Międzynarodowe Forum Gospodarki Odpadami w Polsce.
szczegóły  >>
26.01.2017 do 27.01.2017
Drogi betonowe w gminach i powiatach. Technologia - prawo - finanse. Konferencja Samorządowa
Drogi betonowe w gminach i powiatach. Technologia - prawo - finanse. Konferencja Samorządowa.
szczegóły  >>
19.01.2017
Realizacja ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin w praktyce orzeczniczej - szkolenie
Realizacja ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin w praktyce orzeczniczej - szkolenie SGiPM.
szczegóły  >>
09.01.2017
XXVI Noworoczne Spotkanie Opłatkowe Samorządów Małopolski i Polski
XXVI Noworoczne Spotkanie Opłatkowe Samorządów Małopolski i Polski,
szczegóły  >>
08.12.2016 do 09.12.2016
Szlaki dziedzictwa jako medium zmian w kulturze - konferencja
Szlaki dziedzictwa jako medium zmian w kulturze - konferencja.
szczegóły  >>
02.12.2016
Światowe Dni Młodzieży 2016 jako fenomen społeczny, kulturowy i religijny - konferencja
Światowe Dni Młodzieży 2016 jako fenomen społeczny, kulturowy i religijny - konferencja.
szczegóły  >>
28.11.2016
Wręcznie nagród w Konkursie SGiPM: Bezpieczne drogi w Małopolsce - budujemy chodniki i ścieżki rowerowe
VIII Konkurs im. Grzegorza Stecha: Bezpieczne drogi w Małopolsce - budujemy chodniki i ścieżki rowerowe. Wręczenie nagród.
szczegóły  >>
10.11.2016
Banki Spółdzielcze, partner samorządu terytorialnego, Konferencja Samorządowa
Banki Spółdzielcze, partner samorządu terytorialnego, Konferencja Samorządowa.
szczegóły  >>
08.11.2016
XVII Forum Odnawialnych Źródeł Energii pn. Energia w Gminie
XVII Forum Odnawialnych Źródeł Energii pn. Energia w Gminie.
szczegóły  >>
04.11.2016
Fundusze UE dla samorządów, 18. Konferencja Samorządowa
Fundusze UE dla samorządów, 18. Konferencja Samorządowa.
szczegóły  >>
03.11.2016
Polsko - Niemiecka współpraca regionalna, debata
Polsko - Niemiecka współpraca regionalna, debata.
szczegóły  >>
03.09.2016
III Konkurs Małopolskich Potraw i Wyrobów Regionalnych - plebiscyt
III Konkurs Małopolskich Potraw i Wyrobów Regionalnych - plebiscyt.
szczegóły  >>
02.09.2016
Uroczyste spotkanie Kombatantów Polskiego Państwa Podziemnego
Uroczyste spotkanie Kombatantów Polskiego Państwa Podziemnego.
szczegóły  >>
wszystkich: 528 na stronach: 27   <<  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15   >>
najnowsze
KALENDARZ                           Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski