konferencje     małopolanie roku     podarujmy dzieciom lato     wspólnota małopolska    
       
KALENDARZ - ARCHIWUM
13.07.2017
Powitanie dzieci w ramach Akcji Podarujmy Lato Dzieciom ze Wschodu
Powitanie dzieci w ramach Akcji Podarujmy Lato Dzieciom ze Wschodu.
szczegóły  >>
22.06.2017
Wydatkowanie subwencji oświatowej dla innych organów niż gmina. Szkolenie organizowane przez SGiPM
Wydatkowanie subwencji oświatowej dla innych organów niż gmina, prowadzących szkoły i przedszkola. Szkolenie organizowane przez SGiPM.
szczegóły  >>
19.06.2017
XXX Walne Zebranie Członków SGiPM
XXX Walne Zebranie Członków SGiPM.
szczegóły  >>
16.06.2017
Muzyka na falach - projekt realizowany przez FRZGiP RP
Muzyka na falach - projekt realizowany przez FRZGiP RP.
szczegóły  >>
08.06.2017
Realizacja zadań w zakresie świadczeń opiekuńczych. Szkolenie organizowane przez SGiPM
Realizacja zadań w zakresie świadczeń opiekuńczych wraz z nowelizacją ustawy od stycznia 2017 r. - nowy krąg podmiotów uprawnionych do świadczenia. Szkolenie organizowane przez SGiPM.
szczegóły  >>
07.06.2017
Dobra Energia - II Konferencja organizowana pod patronatem SGiPM
Dobra Energia - II Konferencja organizowana pod patronatem SGiPM.
szczegóły  >>
07.06.2017
Uroczystość wręczenia Tytułów Małopolanina Roku 2016
Uroczystość wręczenia Tytułów Małopolanina Roku 2016.
szczegóły  >>
01.06.2017
Rozgraniczanie nieruchomości. Zmiany w ustawie Prawo geodezyjne i kartograficzne. Szkolenie organizowane przez SGiPM
Rozgraniczanie nieruchomości - z uwzględnieniem zmian w ustawie z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne dokonanych w 2014 r. Szkolenie organizowane przez SGiPM.
szczegóły  >>
25.05.2017
Zmiany w Kodeksie Postępowania Administracyjnego. Szkolenie organizowane przez SGiPM
Zmiany w Kodeksie Postępowania Administracyjnego. Szkolenie organizowane przez SGiPM.
szczegóły  >>
16.05.2017
Nowe przepisy dla jednostek samorządu terytorialnego - Konferencja Szkoleniowa
Nowe przepisy dla jednostek samorządu terytorialnego - Konferencja Szkoleniowa w ramach Małopolskiej Akademii Samorządowej.
szczegóły  >>
11.05.2017
Ustalanie odpłatności za pobyt w domu pomocy społecznej. Szkolenie organizowane przez SGiPM
Ustalanie odpłatności za pobyt w domu pomocy społecznej i dochodzenie zastępczo poniesionych opłat - najnowsze trendy orzecznicze. Szkolenie organizowane przez SGiPM.
szczegóły  >>
27.04.2017
Zmiany w Kodeksie Postępowania Administracyjnego. Szkolenie organizowane przez SGiPM
Zmiany w Kodeksie Postępowania Administracyjnego. Szkolenie organizowane przez SGiPM.
szczegóły  >>
20.04.2017 do 21.04.2017
II Ogólnopolski Kongres Niskiej Emisji
II Ogólnopolski Kongres Niskiej Emisji
szczegóły  >>
19.04.2017
Liderzy Małopolski 2016 - prezentacja wyróżnionych przedsięwzięć
Liderzy Małopolski 2016 - prezentacja wyróżnionych przedsięwzięć.
szczegóły  >>
12.04.2017
Twój biznes na celu cyber - ataku. Konferencja MARR
Twój biznes na celu cyber - ataku. Konferencja MARR.
szczegóły  >>
06.04.2017
Tryby nadzwyczajne postępowania administracyjnego. Szkolenie organizowane przez SGiPM
Tryby nadzwyczajne postępowania administracyjnego - wznowienie postępowania, stwierdzanie nieważności, wygaśniecie decyzji, uwzględnienie odwołania. Najczęściej popełniane błędy, najnowsze orzecznictwo sądowo-administracyjne. Szkolenie organizowane przez SGiPM.
szczegóły  >>
01.04.2017 do 02.04.2017
Zamek w Wiśniczu - premiera nowej oferty turystycznej
Zamek w Wiśniczu - premiera nowej oferty turystycznej.
szczegóły  >>
29.03.2017
Jak uzyskać dofinansowania 75% na termomodernizację - spotkanie informacyjne
Bezpłatne spotkanie informacyjne dotyczące dofinansowania 75 % na termomodernizację dla spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
szczegóły  >>
16.03.2017
Tryby nadzwyczajne zmiany decyzji z zakresu pomocy społecznej i świadczeń. Szkolenie organizowane przez SGiPM
Tryby nadzwyczajne zmiany decyzji z zakresu pomocy społecznej, świadczeń rodzinnych, świadczeń alimentacyjnych i świadczeń wychowawczych (500 plus) oraz wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej. Szkolenie organizowane przez SGiPM.
szczegóły  >>
09.03.2017
Ustalanie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu. Szkolenie organizowane przez SGiPM
Ustalanie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu w świetle obowiązujących przepisów. Projekt kodeksu budowlanego. Szkolenie organizowane przez SGiPM.
szczegóły  >>
wszystkich: 546 na stronach: 28   <<  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15   >>
najnowsze
KALENDARZ                           Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski