konferencje     małopolanie roku     podarujmy dzieciom lato     wspólnota małopolska    
       
KALENDARZ - ARCHIWUM
16.05.2017
Nowe przepisy dla jednostek samorządu terytorialnego - Konferencja Szkoleniowa
Nowe przepisy dla jednostek samorządu terytorialnego - Konferencja Szkoleniowa w ramach Małopolskiej Akademii Samorządowej.
szczegóły  >>
11.05.2017
Ustalanie odpłatności za pobyt w domu pomocy społecznej. Szkolenie organizowane przez SGiPM
Ustalanie odpłatności za pobyt w domu pomocy społecznej i dochodzenie zastępczo poniesionych opłat - najnowsze trendy orzecznicze. Szkolenie organizowane przez SGiPM.
szczegóły  >>
27.04.2017
Zmiany w Kodeksie Postępowania Administracyjnego. Szkolenie organizowane przez SGiPM
Zmiany w Kodeksie Postępowania Administracyjnego. Szkolenie organizowane przez SGiPM.
szczegóły  >>
20.04.2017 do 21.04.2017
II Ogólnopolski Kongres Niskiej Emisji
II Ogólnopolski Kongres Niskiej Emisji
szczegóły  >>
19.04.2017
Liderzy Małopolski 2016 - prezentacja wyróżnionych przedsięwzięć
Liderzy Małopolski 2016 - prezentacja wyróżnionych przedsięwzięć.
szczegóły  >>
12.04.2017
Twój biznes na celu cyber - ataku. Konferencja MARR
Twój biznes na celu cyber - ataku. Konferencja MARR.
szczegóły  >>
06.04.2017
Tryby nadzwyczajne postępowania administracyjnego. Szkolenie organizowane przez SGiPM
Tryby nadzwyczajne postępowania administracyjnego - wznowienie postępowania, stwierdzanie nieważności, wygaśniecie decyzji, uwzględnienie odwołania. Najczęściej popełniane błędy, najnowsze orzecznictwo sądowo-administracyjne. Szkolenie organizowane przez SGiPM.
szczegóły  >>
01.04.2017 do 02.04.2017
Zamek w Wiśniczu - premiera nowej oferty turystycznej
Zamek w Wiśniczu - premiera nowej oferty turystycznej.
szczegóły  >>
29.03.2017
Jak uzyskać dofinansowania 75% na termomodernizację - spotkanie informacyjne
Bezpłatne spotkanie informacyjne dotyczące dofinansowania 75 % na termomodernizację dla spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
szczegóły  >>
16.03.2017
Tryby nadzwyczajne zmiany decyzji z zakresu pomocy społecznej i świadczeń. Szkolenie organizowane przez SGiPM
Tryby nadzwyczajne zmiany decyzji z zakresu pomocy społecznej, świadczeń rodzinnych, świadczeń alimentacyjnych i świadczeń wychowawczych (500 plus) oraz wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej. Szkolenie organizowane przez SGiPM.
szczegóły  >>
09.03.2017
Ustalanie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu. Szkolenie organizowane przez SGiPM
Ustalanie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu w świetle obowiązujących przepisów. Projekt kodeksu budowlanego. Szkolenie organizowane przez SGiPM.
szczegóły  >>
23.02.2017
Przekształcenie współużytkowania wieczystego gruntów. Szkolenie organizowane przez SGiPM
Przekształcenie współużytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe we współwłasność gruntów w 2017 r. Szkolenie organizowane przez SGiPM.
szczegóły  >>
17.02.2017
Inwestycje infrastrukturalne. Program mieszkanie+. Konferencja Samorządowa
Inwestycje infrastrukturalne. Program mieszkanie+. Samorząd - Technologie - Finansowanie. Konferencja Samorządowa.
szczegóły  >>
16.02.2017
Zmiana ustawy o ochronie przyrody. Szkolenie organizowane przez SGiPM
Zmiana ustawy o ochronie przyrody - wycinka drzew i krzewów oraz zmiana ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko. Szkolenie organizowane przez SGiPM.
szczegóły  >>
08.02.2017 do 09.02.2017
Forum Budownictwa Pasywnego i Efektywności Energetycznej w Budownictwie
Forum Budownictwa Pasywnego i Efektywności Energetycznej w Budownictwie.
szczegóły  >>
02.02.2017
Świadczenia Wychowawcze Rodzina 500 plus. Problemy orzecznicze - szkolenie
Świadczenia Wychowawcze Rodzina 500 PLUS. Problemy orzecznicze - przyznawanie świadczeń, tryby zmiany i uchylania decyzji, zbieg praw rodziców do świadczenia, liczenie dochodu, zbieranie dokumentacji, skład rodziny. Szkolenie organizowane przez SGiPM.
szczegóły  >>
02.02.2017
VI Międzynarodowe Forum Gospodarki Odpadami w Polsce
VI Międzynarodowe Forum Gospodarki Odpadami w Polsce.
szczegóły  >>
26.01.2017 do 27.01.2017
Drogi betonowe w gminach i powiatach. Technologia - prawo - finanse. Konferencja Samorządowa
Drogi betonowe w gminach i powiatach. Technologia - prawo - finanse. Konferencja Samorządowa.
szczegóły  >>
19.01.2017
Realizacja ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin w praktyce orzeczniczej - szkolenie
Realizacja ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin w praktyce orzeczniczej - szkolenie SGiPM.
szczegóły  >>
09.01.2017
XXVI Noworoczne Spotkanie Opłatkowe Samorządów Małopolski i Polski
XXVI Noworoczne Spotkanie Opłatkowe Samorządów Małopolski i Polski,
szczegóły  >>
wszystkich: 537 na stronach: 27   <<  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15   >>
najnowsze
KALENDARZ                           Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski