konferencje     ma這polanie roku     podarujmy dzieciom lato     wsp鏊nota ma這polska    
       
KALENDARZ  >  SZCZEG茛Y INFORMACJI
21.03.2012   
Konferencja Najlepsze Przedsi瞝zi璚ia Roku w Ma這polsce - Lider Ma這polski 2011

Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Ma這polski tradycyjnie organizuje Konferencj po陰czon z wr璚zeniem Tytuów przyznawanych w dwunastej edycji Konkursu "Najlepsze Przedsi瞝zi璚ie Roku w Ma這polsce - LIDER MAΜPOLSKI 2011".

SGiPM jako organizacja samorz康owa, obejmuj帷a swym zasi璕iem obszar historycznej Ma這polski promuje najlepsze inwestycje o wymiarze spo貫cznym i gospodarczym w Ma這polsce.

W bie膨cym roku, podobnie jak w latach poprzednich, honorujemy przedsi瞝zi璚ia, które pe軟i rol „lokomotyw” w naszym regionie. Dlatego wyró積iamy zarówno inwestycje w infrastrukturze, przedsi瞝zi璚ia o wymiarze spo貫cznym wa積e dla sfery duchowej, edukacji, to窺amo軼i, jako軼i 篡cia mieszka鎍ów, jak równie rozwijaj帷e si firmy z Ma這polski, ekspansywne, z nowymi technologiami, stwarzaj帷e nowe miejsca pracy.

Uroczyste zako鎍zenie Konkursu po陰czone z wr璚zeniem dyplomów i krótk prezentacj Najlepszych Przedsi瞝zi耩 Roku w Ma這polsce - LIDER MAΜPOLSKI 2011, odb璠zie si w 鈔od 21 marca 2012 r. o godz. 11.00 w Sali Konferencyjnej "Pod Kruki" w Mi璠zynarodowym Centrum Kultury w Krakowie, Rynek Gówny 25.

*********

Lider Ma這polski 2011 - Najlepsze Przedsi瞝zi璚ie Roku

NAGRODY SPECJALNE

MI犵ZYNARODOWE CENTRUM KULTURY w Krakowie
w uznaniu za dwudziestoletnie dzie這 piel璕nowania i promowania polskiego, europejskiego i 鈍iatowego dziedzictwa kulturowego, ukazywanie uniwersalnego wymiaru kultury, sztuki i edukacji. Centrum zainaugurowa這 swoj dzia豉lno嗆 podczas pami皻nej sesji KBWE w 1991 r., gdy po raz pierwszy po upadku "瞠laznej kurtyny" ministrowie kultury pa雟tw Wschodu i Zachodu debatowali w Krakowie o sprawach kultury i dziedzictwa. Kapitu豉 zwróci豉 uwag na olbrzymi dorobek tej instytucji, na który sk豉da si kilkaset wydarze (wystaw, konferencji i seminariów oraz mi璠zynarodowych programów edukacyjnych), uruchomienie podyplomowych studiów Akademia Dziedzictwa, wydanie 260 publikacji oraz zgromadzenie specjalistycznego ksi璕ozbioru licz帷ego ponad 26 tys. woluminów. MCK przy Rynku Gównym w Krakowie jest nowoczesnym kompleksem wielofunkcyjnych sal.

NARODOWE CENTRUM NAUKI w Krakowie
w uznaniu kreatywnej i innowacyjnej promocji naukowych prac badawczych. Kapitu豉 zwróci豉 uwag, 瞠 ta ogólnopolska instytucja wspiera b璠zie gównie prace m這dych naukowców finansuj帷 projekty badawcze, stypendia doktorskie i sta瞠 po uzyskaniu stopnia naukowego doktora, a projekty badawcze dla do鈍iadczonych naukowców mie b璠 na celu realizacj wa積ych dla rozwoju nauki pionierskich bada naukowych. Bud瞠t NCN na granty badawcze w 2012 r. to ok. 500 mln z, w 2013 r. - 900 mln z. Narodowe Centrum Nauki zosta這 powo豉ne wed逝g rz康owego projektu ustaw z dnia 30 kwietnia 2010 r., jako element reformy szkolnictwa wy窺zego.

10 NAJLEPSZYCH PRZEDSI阤ZI岊 ROKU W MAΜPOLSCE
- LIDER MAΜPOLSKI 2011

WOJEWÓDZTWU MAΜPOLSKIEMU I MIASTU KRAKÓW
- MUZEUM ARMII KRAJOWEJ W KRAKOWIE
za rewitalizacj zabytkowego gmachu Muzeum AK, d. Twierdzy Kraków

Inwestycja zwi瘯szy豉 powierzchni Muzeum z 1,3 tys. do 6,5 tys. m kw. na czterech poziomach (dwa razy wi璚ej ni Muzeum Powstania Warszawskiego), dzi瘯i czemu wygospodarowano 2,5 tys. m kw. powierzchni ekspozycyjnej. Kapitu豉 zwróci豉 uwag, 瞠 to jedyne na 鈍iecie Muzeum dokumentuj帷e czyn Polskiego Pa雟twa Podziemnego - fenomenu na skal 鈍iatow oraz Armii Krajowej - najwi瘯szej podziemnej armii II wojny 鈍iatowej. MAK zgromadzi這 ponad 15 tys. eksponatów podarowanych przez 穎軟ierzy AK i ich rodziny z ca貫go 鈍iata. Na uwag zas逝guje te fakt, 瞠 projekt uznany zosta za najlepsz rewitalizacj obiektu postmilitarnego w Polsce oraz jedn z najlepszych w Europie. Przebudowa trwa豉 dwa lata, kosztowa豉 35,3 mln z i w 85 proc. zosta豉 sfinansowana ze 鈔odków Unii Europejskiej w ramach Ma這polskiego Regionalnego Programu Operacyjnego oraz Samorz康ów Województwa Ma這polskiego i Krakowa.

MIASTU KRAKÓW
za utworzenie Muzeum Sztuki Wspó販zesnej MOCAK

Wzniesione zosta這 wg projektu studia Claudio Nardi Architette na terenach dawnej Fabryki Schindlera na Zab這ciu. To pierwszy po II wojnie 鈍iatowej obiekt muzealny zbudowany od podstaw, a po鈍i璚ony wy陰cznie sztuce nowoczesnej. Przestrze wystawiennicza MOCAK-u podzielona jest na kilka sekcji, zajmuje blisko 4 tys. m², natomiast powierzchnia ca貫go budynku wynosi ok. 10 tys. m². Kapitu豉 zwróci豉 uwag, 瞠 wzniesienie muzeum w przestrzeni postindustrialnej Zab這cia wpisuje si w 鈍iatowy trend o篡wiania terenów poprzemys這wych. Koszt budowy wyniós ponad 70 mln z這tych, z czego po 50 proc. pochodzi這 ze 鈔odków Unii Europejskiej oraz Samorz康u Krakowa.

MIASTU TARNÓW
za rewitalizacj Placu Rybnego i 篡dowskiej Bimy

Dzi瘯i inwestycji przywrócona zosta豉 pierwotna forma placu, teren zosta obni穎ny, powsta造 nowe mury oporowe i schody, a tak瞠 wymieniona zosta豉 nawierzchnia placu. Bezcenny zabytek jakim jest 篡dowska Bima poddany zosta natomiast drobiazgowej renowacji. Zdaniem kapitu造 dzi瘯i inwestycji tarnowska Starówka nabra豉 dodatkowego blasku. Inwestycja by豉 komponentem projektu poprawy wizerunku centrum miasta Tarnowa realizowanego w ramach Ma這polskiego Regionalnego Programu Operacyjnego. Dofinansowanie dla Samorz康u Tarnowa wynios這 ponad 6 milionów z這tych, co stanowi 70 % kosztów kwalifikowanych.

MIASTU PRZEMY印
za rewitalizacj Parku Miejskiego w Przemy郵u, b璠帷ego cz窷ci projektu

"Modernizacja Zamku Kazimierzowskiego wraz z rewitalizacj Parku Miejskiego w Przemy郵u" wspó貨inansowanego ze 鈔odków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007 - 2013, którego koszt wyniós 6 mln z. Kapitu豉 zwróci豉 uwag na konsekwentn dzia豉lno嗆 Samorz康u Przemy郵a i mieszka鎍ów Przemy郵a na rzecz poprawy konkurencyjno軼i turystycznej i atrakcyjno軼i inwestycyjnej miasta. Park jest obj皻y ochron konserwatorsk, a od 2005 r. - dzi瘯i staraniom mi這郾ików Ziemi Przemyskiej - ze wzgl璠u na swoj warto嗆 historyczn zosta wpisany do rejestru zabytków województwa podkarpackiego.

MIASTU BIELSKO-BIAx
za obwodnic pó軟ocno-wschodni Bielska-Bia貫j

Inwestycja, b璠帷a cz窷ci dróg ekspresowych 1 i 69, przyczyni豉 si do wyra幡ej poprawy w skomunikowaniu konurbacji górno郵御kiej i po逝dniowej cz窷ci województwa ma這polskiego. Kapitu豉 zwróci豉 uwag, 瞠 maj帷a 12 km i dwa pasy ruchu na ka盥ej jezdni droga, a wraz z ni trzy nowe w瞛造 komunikacyjne oraz nowe i przebudowane obiekty in篡nierskie to inwestycja, która podnios豉 jako嗆 篡cia mieszka鎍ów Podbeskidzia oraz turystów i inwestorów. Inwestycja kosztowa豉 1,25 mld z這tych i zosta豉 zrealizowana przez GDDKIA Katowice oraz Samorz康u Bielska-Bia貫j.

MIASTU BRZESKO
za Regionalne Centrum Kulturalno-Biblioteczne im. b. Jana Paw豉 II

Inwestycja jest now siedzib dla dwóch brzeskich instytucji kulturalnych: Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej oraz Miejskiego O鈔odka Kultury. Obiekt, poza zapewnieniem komfortowych warunków do funkcjonowania obu instytucji, pozwala równie na organizacj nowych przedsi瞝zi耩 kulturalnych maj帷ych znaczenie ponadlokalne i regionalne. Zdaniem kapitu造 na podkre郵enie zas逝guje fakt, 瞠 Centrum skupia b璠zie w jednym miejscu ludzi tworz帷ych kultur, jak te sprzyja zachowaniu dziedzictwa kulturowego. Projekt wpisuje si w ide kultury uczenia si przez ca貫 篡cie i budow spo貫cze雟twa obywatelskiego i informacyjnego. Ca趾owita warto嗆 projektu wynios豉 prawie 15 mln z, w tym 10 mln z z dotacji z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego dla Samorz康ów Brzeska.

MIASTU KRAKÓW
za budow trzypoziomowego Ronda Ofiar Katynia

Inwestycja Samorz康u Krakowa by豉 jedn z najwa積iejszych budowli drogowych ostatnich lat w Ma這polsce. Zlokalizowana jest na wje寮zie do Krakowa od strony autostrady A4 i drogi krajowej 94, przecinaj帷 si z drogami krajowymi 7 i 79. Rondo ma trzy poziomy, w tym 400. metrow estakad ze zjazdami oraz 88. metrowy tunel, co pozwoli這 zwi瘯szy przepustowo嗆 w瞛豉 do 18 tys. samochodów na godzin. Kapitu豉 podkre郵i豉, 瞠 dzi瘯i wartej 120 mln z inwestycji znacznie poprawiono te skomunikowanie z portem lotniczym w Balicach.

MIEJSKIEMU KLUBOWI SPORTOWEMU SANDECJA NOWY S。Z
za stuletni dzia豉lno嗆 na rzecz krzewienia kultury fizycznej i sportu na Ziemi S康eckiej

Sandecja jest kolebk sportu wyczynowego na S康ecczy幡ie, a ostatnio obchodzi豉 Jubileusz 100-lecia istnienia. W ci庵u wieku klub wychowa dziesi徠ki utytu這wanych sportowców w takich dyscyplinach jak pi趾a no積a, siatkówka, pi趾a r璚zna, narciarstwo, lekkoatletyka, koszykówka czy hokej na lodzie. Kapitu豉 zwróci豉 uwag, 瞠 w ci庵u ostatnich lat klub, m.in. dzi瘯i pomocy Samorz康u Nowego S帷za, zaanga穎wa wiele si i 鈔odków w popraw infrastruktury i szkolenie m這dzie篡, co zaowocowa這 m.in. dobrymi wynikami sportowymi.

TELEFONICE SA
za stale udoskonalanie produkcji i dynamiczny rozwój

TELE-FONIKA Kable jest najwi瘯szym producentem kabli i przewodów w Europie 字odkowej i Wschodniej. Pod wzgl璠em wielko軼i sprzeda篡 zajmuje 4 miejsce na li軼ie najwi瘯szych europejskich producentów kabli, nale篡 do grona najwi瘯szych 鈍iatowych dostawców kabli i przewodów. Ponad 25 tys. konstrukcji kabli i przewodów jest dostarczanych do odbiorców w ponad 80 krajach na ca造m 鈍iecie, a 鈔ednie zatrudnienie w firmie to blisko 3,5 tysi帷a osób. Przychody firmy to blisko 1 mld euro. Kapitu豉 zwróci豉 uwag na zaanga穎wanie firmy w 篡cie lokalnej spo貫czno軼i Krakowa i My郵enic oraz wspieranie sportu.

PRZEDSI牞IORSTWU FLUID
za innowacyjn technologi produkcji paliwa ekologicznego z biomasy "Biow璕iel-Fluid"

Przedsi瑿iorstwo z S璠ziszowa w 安i皻okrzyskim jest producentem innowacyjnego paliwa ekologicznego z biomasy BIOW癿IEL-FLUID. Paliwo to cechuje si du膨 redukcj CO2, wysok g瘰to軼i energii oraz du膨 wydajno軼i (24 h/7 dni). Mo瞠 by ono wykorzystywane jako odnawialne 廝ód這 energii dla energetyki oraz nawóz dla rolnictwa o d逝gim cyklu rozk豉du. Kapitu豉 zwróci豉 uwag, 瞠 technologi t firma realizuje z du篡m sukcesem ju w wielu innych krajach, m.in. Azji, Bliskiego Wschodu. Firma jest notowana na gie責zie NewConnect, a w 2012 r. obchodzi豉 20- lecie powstania. Nowatorska firma dzia豉 w oparciu o w豉sne patenty opracowane we wspó逍racy z ma這polskimi naukowcami i in篡nierami.

**********

wstecz                           Stowarzyszenie Gmin i Powiat闚 Ma這polski