konferencje     ma這polanie roku     podarujmy dzieciom lato     wsp鏊nota ma這polska    
       
KALENDARZ  >  SZCZEG茛Y INFORMACJI
15.11.2013   
Ochrona powietrza w Krakowie i Ma這polsce

Ochrona powietrza, dzia豉nia Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Ma這polski, plik pdf >>>

Ochrona powietrza, dzia豉nia Sejmiku Województwa Ma這polskiego, plik pdf >>>

**********

Stanowisko
Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Ma這polski
na XIV Ma這polsk Konferencj Samorz康ow
"Ochrona powietrza w Krakowie i Ma這polsce.
Walka ze smogiem. Rozwój sieci ciep這wniczych."


字ednioroczny poziom zanieczyszczenia powietrza py貫m PM10 i PM2,5 w Krakowie co roku dwukrotnie przekracza poziom dopuszczalny, natomiast st篹enie 鈔ednioroczne benzo(a)pirenu 10-krotnie przekracza poziom docelowy. Po這wa mieszka鎍ów Ma這polski jest na nara穎na skutki przekroczenia poziomów dopuszczalnych py逝 zawieszonego, a wszyscy s nara瞠ni na ponadnormatywny poziom benzo(a)pirenu.

Wed逝g danych Europejskiej Agencji 字odowiska (EEA) za 2011 r. Kraków jest trzecim najbardziej zanieczyszczonym miastem Unii Europejskiej pod wzgl璠em ilo軼i dni z przekroczeniem dopuszczalnego poziomu 鈔edniodobowego (150 dni), natomiast na 6 miejscu tego zestawienia jest Nowy S帷z (126 dni).

Zanieczyszczenie powietrza w Krakowie i Ma這polsce stanowi realne zagro瞠nie zdrowia, a nawet 篡cia mieszka鎍ów naszego regionu. Smog wp造wa bezpo鈔ednio na choroby serca, udar mózgu, astm, nadci郾ienie, bóle w klatce piersiowej, przewlek貫 zapalenie oskrzeli, alergi, a przeprowadzone w Krakowie badania potwierdzi造, 瞠 kobiety nara穎ne na oddzia造wanie smogu rodz mniejsze dzieci.

30 wrze郾ia 2013 r. Sejmik Województwa Ma這polskiego przyj掖 nowy "Program ochrony powietrza dla województwa ma這polskiego", który wyznacza dzia豉nia naprawcze do 2020 r. konieczne do podj璚ia przez 90 gmin w Ma這polsce, w których wyst徙i造 przekroczenia poziomów dopuszczalnych zanieczyszcze w powietrzu.

Zarz康 Województwa Ma這polskiego przed這篡 Sejmikowi Województwa Ma這polskiego poprawiony projekt uchwa造 z 15 pa寮ziernika br. w sprawie m.in. okre郵enia rodzajów paliw dopuszczonych do stosowania na obszarze Gminy Miejskiej Kraków w paleniskach domowych, która uwzgl璠nia najwi瘯sze zanieczyszczenie powietrza w Krakowie, wynik konsultacji spo貫cznych które wykaza造 poparcie dla wprowadzenia zakazu stosowania paliw sta造ch oraz wnioski w豉dz Miasta Krakowa po陰czone z programem dzia豉 wspieraj帷ych i os這nowych dla najubo窺zych mieszka鎍ów korzystaj帷ych z taniego w璕la w paleniskach domowych.
.
W ramach konsultacji spo貫cznych ponad 17 tys. Krakowian podpisa這 petycj do w豉dz w sprawie wprowadzenia zakazu stosowania paliw sta造ch, zg這szona równie zosta豉 rekordowa ilo嗆 2,5 tys. wniosków, z których 90% dotyczy這 wprowadzenia ca趾owitego zakazu stosowania paliw sta造ch w Krakowie. 25 pa寮ziernika br. w antysmogowym marszu 瘸這bnym wzi窸o udzia ok. tysi帷 osób domagaj帷ych si czystego powietrza.

Dla poprawy jako軼i powietrza Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Ma這polski opowiada si za 軼is陰 wspó逍rac na szczeblu lokalnym i regionalnym, szczególnie mi璠zy Krakowem, Ma這polsk i 奸御kiem. Konieczne jest podj璚ie przez Rz康 i Parlament dzia豉 legislacyjnych wspomagaj帷ych samorz康y w walce o trwa貫 zmniejszanie zanieczyszcze powietrza.

Konieczne jest wprowadzenia szerokiego katalogu zmian prawnych, który obejmie m.in. wpisanie w przepisach minimalnych wymaga dla kotów w璕lowych oraz okres przej軼iowy w ich eliminacji, zobligowanie s逝瘺 kominiarskich do kontroli palenisk, wydzielenie w Policji wydziaów ds. ekologicznych (policja ekologiczna), wprowadzenie ustawowego obowi您ku pod陰czenia do istniej帷ej sieci ciep這wniczej, gdy jest to technicznie i ekonomicznie uzasadnione - na analogicznych zasadach jak do sieci kanalizacyjnej i wodoci庵owej. Nale篡 do nich np. wprowadzenie priorytetu pod陰czania budynków do sieci ciep這wniczej poprzez zmian art. 33 ust. 2 pkt 6) ustawy Prawo budowlane i obj璚ie t regulacj równie budynków, dla których przewidywana szczytowa moc cieplna instalacji i urz康ze do ogrzewania wynosi mniej ni 50 kW.

Podj璚ie przez samorz康y dzia豉 ograniczaj帷ych emisj zanieczyszcze poci庵a za sob du瞠 nak豉dy finansowe i wymaga zapewnienia 廝óde finansowania przede wszystkim ze 鈔odków Unii Europejskiej przysz貫j perspektywy finansowej 2014-2020, Narodowego Funduszu Ochrony 字odowiska i Gospodarki Wodnej oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 字odowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie.

Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Ma這polski we wrze郾iu apelowa這 do Rz康u w sprawie konieczno軼i opracowania Krajowego Programu Ochrony Powietrza, który uwzgl璠ni odmienne nasilenie problemów jako軼i powietrza w ró積ych regionach Polski. Apel w tej sprawie wystosowa równie Sejmik Województwa Ma這polskiego w dniu 30 wrze郾ia 2013 r.

Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Ma這polski postuluje rozbudow sieci ciep這wniczej w Krakowie, która obecnie obejmuje oko這 65% budynków, tak by obj窸a 80% budynków do roku 2020. Rozwój sieci ciep這wniczych powinien by priorytetem równie w innych miastach Ma這polski. Elektrociep這wnie, pomimo 瞠 s zasilane w璕lem, wyposa穎ne s w nowoczesne filtry eliminuj帷e emisje szkodliwych pyów.

Konieczne jest równie stworzenie instrumentów finansowych dla wsparcia zak豉dów przemys這wych w zakresie ograniczenia emisji zanieczyszcze w celu spe軟ienia wymaga dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/75/UE z dnia 24 listopada 2010 r. w sprawie emisji przemys這wych.

Wa積a spraw jest eliminacja z ruchu drogowego kilka milionów starych samochodów, które trafi造 do Polski w ramach ich wyprzeda篡 w Europie Zachodniej, poniewa s 廝ód貫m du瞠j emisji spalin - zw豉szcza samochody bez katalizatorów. Nale篡 zapewni bardziej 軼is造 nadzór nad stacjami diagnostycznymi, by prowadzi造 rzetelne badania techniczne pojazdów i nie dopuszcza造 do ruchu tych, które nie spe軟iaj norm.

Kazimierz Barczyk
Przewodnicz帷y Stowarzyszenia
Gmin i Powiatów Ma這polski

Kraków, 15 listopada 2013 r.


Otrzymuj:
Prezydent RP
Marsza貫k Sejmu RP
Prezes Rady Ministrów
Minister 字odowiska
Narodowy Fundusz Ochrony 字odowiska i Gospodarki Wodnej
Gminy i Powiaty Województwa Ma這polskiego
Samorz康y Województw

wstecz                           Stowarzyszenie Gmin i Powiat闚 Ma這polski