konferencje     ma這polanie roku     podarujmy dzieciom lato     wsp鏊nota ma這polska    
       
KALENDARZ  >  SZCZEG茛Y INFORMACJI
19.06.2017   
XXX Walne Zebranie Cz這nk闚 SGiPM

Uchwa豉 Zarz康u Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Ma這polski w sprawie zwo豉nia XXX Walnego Zebrania Cz這nków SGiPM

Na podstawie § 19 Statutu Zarz康 Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Ma這polski zwo逝je sprawozdawczo-wyborcze Walne Zebranie Cz這nków SGiPM - Walne Zgromadzenie Delegatów SGiPM na dzie 19 czerwca 2017 r. o godz. 11.00 WZD SGiPM, w Sali Obrad Rady Sto貫cznego Królewskiego Miasta Krakowa, Pl. Wszystkich 安. 3/4, Kraków.

Godz. 11.00 - 12.00

Konferencja Samorz康owa: Projekt nowelizacji ustawy o finansach publicznych - perspektywy finansów samorz康owych, Dr Les豉w Fija, Skarbnik Miasta Krakowa, Prof. w Wy窺zej Szkole Zarz康zania i Bankowo軼i w Krakowie.

Cz窷 II statutowa WZC SGiPM (dla Cz這nków SGiPM)

I termin - 12.00
II termin - 12.15

Proponowany porz康ek obrad Walnego Zebrania Delegatów SGiPM:

1. Przyj璚ie porz康ku obrad WZD SGiPM
2. Przyj璚ie regulaminu WZD SGiPM
3. Wybór Przewodnicz帷ego, 2 Wiceprzewodnicz帷ych i Sekretarza WZD SGiPM
4. Powo豉nie Komisji Wnioskowej i Skrutacyjnej WZD SGiPM
5. Sprawozdanie Zarz康u z dzia豉lno軼i SGiPM za okres VI 2016 c VI 2017
6. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej ze swojej dzia豉lno軼i i wniosek w sprawie udzielenia absolutorium dla Zarz康u SGiPM za rok 2016
7. Dyskusja
8. Uchwa豉 w sprawie przyj璚ia sprawozda Zarz康u i Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia oraz wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielania absolutorium dla Zarz康u SGiPM
9. Przyj璚ie uchwa i rezolucji WZD SGiPM
10. Ustalenie wysoko軼i sk豉dek cz這nkowskich SGiPM w roku 2018
11. Wolne wnioski

Uprzejmie informujemy, i na Walnym Zebraniu Delegatów SGiPM z ka盥ej jednostki samorz康u terytorialnego nale膨cej do SGiPM mo瞠 g這sowa jeden Delegat. W przypadku braku mo磧iwo軼i uczestnictwa wyznaczonego Delegata w WZD mo瞠 on zosta zast徙iony, zgodnie ze Statutem, przez inn osob wskazan przez uprawniony organ JST.

Przypominamy, 瞠 zgodnie ze Statutem SGiPM uczestniczenie w dzia豉lno軼i organów SGiPM jest jednym z podstawowych praw i obowi您ków cz這nków Stowarzyszenia.

Z powa瘸niem

Kazimierz Barczyk
Przewodnicz帷y Stowarzyszenia
Gmin i Powiatów Ma這polski

**********

Sprawozdanie Zarz康u Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Ma這polski w dzia豉lno軼i za okres stycze 2016 r. - czerwiec 2017 r. >>>

wstecz                           Stowarzyszenie Gmin i Powiat闚 Ma這polski