Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski

W drodze do euro - fakty i mity. Doświadczenia Słowacji - konferencja