Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski

V Forum Turystyki. Projekty publiczno - prywatne szansą rozwoju turystyki w Polsce południowej